Post

Sześć dokumentów medycznych, które musisz przetłumaczyć, aby zachować zgodność z przepisami

Jako osoba świadcząca usługi opieki zdrowotnej, pacjent jest dla Ciebie zawsze najważniejszy. Oczywiście, opieka, którą świadczysz, jest również kierowana przez prawa i przepisy. Chociaż niektóre z tych praw i przepisów mogą komplikować pracę lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów i innych świadczeniodawców, wszyscy możemy się zgodzić, że większość z nich pomaga zapewnić, że pacjenci i pracownicy służby zdrowia są chronieni i wszyscy mają dostęp do takiej samej, wysokiej jakości opieki medycznej, kiedy jest ona potrzebna.

Kiedy tłumaczenie jest prawem

Przykładem wymogu prawnego, który przynosi korzyści zarówno pracownikom służby zdrowia, jak i pacjentom, jest konieczność tłumaczenia ważnych dokumentów na języki najczęściej spotykane w rejonie, w którym znajduje się szpital lub klinika. Istnieje sześć istotnych dokumentów, które muszą być przetłumaczone zgodnie z prawem. Tytuł IV Ustawy o Prawach Obywatelskich z 1964 roku zabrania dyskryminacji ze względu na pochodzenie narodowe (między innymi) przez jakąkolwiek organizację otrzymującą fundusze federalne. Niedostarczenie niezbędnej dokumentacji w języku, który pacjent może dokładnie zrozumieć, może być uznane za dyskryminację w ramach CRA. W 1997 r. szczegółowe wymagania dotyczące tłumaczeń zostały sprecyzowane w ramach programu Critical Access Hospital Program, który koncentruje się na szpitalach w tych rejonach kraju, gdzie odsetek pacjentów LEP jest wyższy, a względna liczba odpowiednich placówek opieki jest niska.

Sześć ważnych dokumentów, które muszą być przetłumaczone

Zgodnie z tymi wytycznymi - stanowiącymi doskonały punkt odniesienia, na podstawie którego każdy szpital i praktyka medyczna może ocenić swój własny protokół dostępu językowego dla osób z ograniczonym dostępem do języka angielskiego (LEP) - istnieje sześć rodzajów dokumentów uznawanych za "istotne", które muszą być udostępnione w językach powszechnie używanych w społeczności, w której znajduje się placówka:

  • Powiadomienia o bezpłatnej pomocy językowej
  • Zawiadomienia o kryteriach kwalifikowania się do usług
  • Dokumenty dotyczące świadomej zgody
  • Formularze przyjęcia, które mają konsekwencje kliniczne
  • Instrukcje dotyczące wypisu
  • Formularze skarg i zażaleń

Przepisy federalne ustanowione i monitorowane przez Office for Civil Rights (OCR, część Department of Health and Human Services) wymagają, aby te typy dokumentów zostały przetłumaczone dla każdej "grupy językowej LEP, która stanowi 5 procent lub 1000 osób - w zależności od tego, która z tych grup jest mniejsza - obsługiwanej populacji".

W niektórych przypadkach, wymagania stanowe są bardziej rygorystyczne. Na przykład, w stanie Nowy Jork, prawo wymaga przetłumaczonej dokumentacji dla "grup LEP stanowiących ponad 1 procent obszaru objętego usługami szpitalnymi".

Wymagania sekcji 1557

Podobnie jak ustawa o prawach obywatelskich, sekcja 1557, przepis o niedyskryminacji zawarty w ustawie Affordable Care Act, również wymaga od organizacji, które otrzymują fundusze federalne, podjęcia uzasadnionych kroków w celu zapewnienia usług pomocy językowej, w tym tłumaczeń pisemnych. Jednakże, Sekcja 1557 wprowadza nowy wymóg, aby tłumacze posiadali odpowiednie kwalifikacje. Zgodnie z sekcją 1557, organizacje muszą teraz również umieszczać ogłoszenia o niedyskryminacji oraz informacje o dostępności pomocy językowej w 15 najważniejszych językach, którymi posługują się osoby z LEP w danym stanie.

Uwzględnienie głównych punktów styku z pacjentem

Lista kluczowych kategorii dokumentów zapewnia pełną obsługę pacjenta od przyjęcia do wypisu i później. Uwzględniono każdy ważny punkt w podróży pacjenta. Poniższa grafika ilustruje przykłady konkretnych formularzy, które można zaliczyć do tych kategorii, oraz punkty kontaktowe, z którymi się łączą.