Post

Jak będą wyglądały tłumaczenia medyczne w 2021 roku?

Z historycznego punktu widzenia tłumaczenie i medycyna idą ze sobą w parze. Krótkie spojrzenie na historię pokazuje, że tłumaczenie medyczne istnieje od czasów najstarszych form pisma klinowego na glinianych tabliczkach w starożytnej Mezopotamii. Ale... jak będzie wyglądało tłumaczenie medyczne w 2021 roku?

W ostatnich dziesięcioleciach tłumaczenia medyczne stały się ważnymi niszami dla zawodowych tłumaczy pisemnych i ustnych. Potrzebują ich krajowe i międzynarodowe organy służby zdrowia - takie jak WHO czy EMA - firmy farmaceutyczne sprzedające leki na rynku światowym, wydawnictwa medyczne oferujące książki dla przyszłych specjalistów w niezliczonych językach, producenci urządzeń medycznych dla wszystkich specjalności medycznych, publiczne i prywatne szpitale oraz inne ośrodki zdrowia, zespoły badawcze zajmujące się biomedycyną i wiele innych.

Ten bogaty scenariusz dla tłumaczeń medycznych jest dodatkowo wzmocniony przez trzy pojawiające się siły, które sprawiają, że opieka zdrowotna i badania biomedyczne wkraczają na nowe terytoria: opieka skoncentrowana na pacjencie, medycyna spersonalizowana i medycyna translacyjna. Wszystkie te trzy czynniki podkreślają znaczenie przekazywania informacji, rekontekstualizacji i komunikacji, a zatem stanowią potencjalne nisze dla tłumaczy pisemnych i ustnych.

Specjalistyczne szkolenia w zakresie tłumaczeń medycznych zaczynają odpowiadać na szybko rosnące potrzeby rynku, oferując specjalne programy obejmujące specyfikę tej działalności zawodowej i koncentrujące się na specjalizacji w danej dziedzinie, konkretnych zasobach i narzędziach pracy. W zglobalizowanym świecie i w przypadku wysoce umiędzynarodowionego zawodu, jakim są tłumaczenia pisemne i ustne, specjalistyczne szkolenia wymagają koordynacji i harmonizacji między krajami.

Właściwe posługiwanie się terminologią medyczną jest jednym z podstawowych warunków skutecznej komunikacji w jedno- i wielojęzycznych środowiskach opieki zdrowotnej. Terminologia medyczna jest zróżnicowana nie tylko ze względu na oczywiste różnice między językami, ale także ze względu na różnice między rejestrami lub kanałami komunikacji.

Jakość każdego tłumaczenia medycznego może mieć wpływ na procesy kliniczne, dlatego też rola weryfikacji jest kolejnym często podkreślanym aspektem. Prawidłowy proces weryfikacji rozpoczyna się już w fazie przedtłumaczeniowej, podczas przygotowywania źródła, i obejmuje zapewnienie zgodności z konwencjami i wymaganiami specyficznych gatunków lub funkcji tekstu, takich jak czytelność i przejrzystość w komunikacji ekspert-lekarz. Dość często stosowaną, ale dyskusyjną metodą weryfikacji tłumaczenia jest back-translation.

Jednocześnie, w dobie medycyny spersonalizowanej i opieki skoncentrowanej na pacjencie, nie byłoby zbyt ryzykowne przewidywanie rozwoju tłumaczeń ludzkich o wysokim stopniu adaptacji - do konkretnych odbiorców, kultur, mediów, formatów itp. - oraz kreatywności, w której najważniejsza jest dbałość o jednostkę.