Post

Tłumaczenia dokumentów medycznych

Tłumacze zajmujący się dokumentacją medyczną cechują się wysokim stopniem specjalizacji. Wynika to z faktu, że aby zostać tłumaczem medycznym, potrzebujesz kwalifikacji medycznych.

Kim jest tłumacz dokumentacji medycznej?

Dziedzina medycyny ma swój własny duży zbiór terminologii specyficznej dla tej dyscypliny. Liczba terminów medycznych szacowana jest na około 20 000. Dotyczy to nazw chorób, nazw leków i części ciała. Medycyna ma również kilka gałęzi i specjalności. Ogólnie rzecz biorąc, tłumacz dokumentacji medycznej musi biegle posługiwać się przynajmniej dwoma języka i, jeśli to możliwe, być native speakerem w co najmniej dwóch językach. Bycie profesjonalnym tłumaczem wymaga przeszkolenia, doświadczenia i praktyki. Wymagaj certyfikacji, zdanego testy znajomości języka i doświadczenie. Te wymagania dotyczą wszystkich zawodowych tłumaczy. Bycie tłumaczem medycznym obejmuje tłumaczenie różnych dokumentów, w tym protokołów badań, raportów o zdarzeniach niepożądanych, formularzy opisów przypadków, umów na badania, budżetów na badania, umów z organami regulacyjnymi i organizacjami badawczymi, standardowych procedur operacyjnych, formularzy świadomej zgody i informacji o pacjentach. Obejmuje również materiały marketingowe dotyczące produktów leczniczych, ulotki informacyjne dla pacjentów, etykiety i podsumowanie właściwości produktu. Tłumaczenia medyczne obejmują również tłumaczenia wyrobów medycznych, badań rynku medycznego, wypisów ze szpitala, historii chorób pacjentów, publikacji w czasopismach medycznych i nie tylko.

dokumenty medyczne

Jaki powinien być tłumacz dokumentacji medycznej?

Powinien zawsze sprawdzić każdy termin medyczny. Wykonując tłumaczenia medyczne, mieć na uwadze grupę docelową, ponieważ język, którego używa, będzie się różnił w zależności od materiału źródłowego. Liczby są bardzo ważne w tłumaczeniach medycznych, więc powinna być to osoba skrupulatna. Zwłaszcza że tłumacz dokumentacji medycznej jest swojego rodzaju pisemnym łącznikiem między pracownikiem służby zdrowia a pacjentem lub między pracownikami służby zdrowia a firmami. W efekcie musi przekazać złożone koncepcje medyczne, terminologię i pomysły w łatwym do zrozumienia, a jednocześnie technicznym języku. Oprócz umiejętności gramatycznych, biegłości w językach i doskonałej wiedzy medycznej, podczas świadczenia usług tłumaczeń medycznych należy również zdawać sobie sprawę z wrażliwości kulturowej. Należy również zachować poufność między pacjentem a lekarzem.

Precyzja

Tłumaczenia medyczne to tłumaczenia różnego rodzaju dokumentów, takich jak materiały szkoleniowe z zakresu opieki zdrowotnej, wyrobów medycznych lub farmacji, dokumentacja marketingowa lub kliniczna, regulacyjna i techniczna. Wielu lekarzy korzysta z usług tłumaczy medycznych w zakresie dokumentacji pacjentów, recept, historii choroby i diagnoz sporządzonych w innym języku. Tłumaczenia medyczne to nie tylko praca z lekarzami, ponieważ istnieje kilka innych obszarów, w których tłumaczenia medyczne znajdują zastosowanie. Na przykład na etykietach i literaturze odnoszącej się do farmaceutyków i wyrobów medycznych. Tłumaczenie tekstu medycznego jest bardzo ważne dla badań klinicznych, aby mogli je zrozumieć pacjenci.

Tłumacz, oprócz doskonałych umiejętności językowych w wybranej przez siebie parze językowej, musi mieć wiedzę merytoryczną i przejść odpowiednie przeszkolenie. Proces tłumaczenia medycznego składa się z wielu kroków. Zwykle zaczyna się od wyodrębnienia tekstu ze źródła lub oryginalnego dokumentu. Tekst jest następnie przekonwertowany na język docelowy. Po przetłumaczeniu tekstu redaktor sprawdza go, aby upewnić się, że tłumacz przestrzegał terminów medycznych i ich znaczenia w oparciu o terminologię medyczną zatwierdzoną przez klienta lub branżę.