Post

Tłumaczenia medyczne: jakie są ich rodzaje? Kiedy potrzebny będzie nam tłumacz?

Dziś coraz częściej obywatele wybierają badanie, leczenie czy poród za granicą. Czasami przebywając na emigracji pojawia się konieczność przedstawienia historii choroby lub też dokumentacji medycznej, zaświadczeń, recept itd. Ponadto firmy medyczne stale się rozwijają: wprowadzają na rynek nowe leki, wyroby medyczne, akcesoria, poszerzają swoje strefy wpływów, wchodzą na rynek międzynarodowy, łączą się z innymi firmami. W każdym z tych przypadków konieczne jest tłumaczenie dokumentów medycznych.

Rodzaje tłumaczeń medycznych

Odpowiedź na pytanie, jakie wykształcenie i doświadczenie powinien mieć tłumacz medyczny, zależy od specyfiki konkretnego tekstu medycznego. Tłumaczenia medyczne to bardzo szeroki obszar. Najczęściej są to tłumaczenia medyczne dla osób fizycznych to pisemne tłumaczenia osobistych dokumentów medycznych: historii przypadków, wypisów, wyników badań, recept i innych rodzajów dokumentów. Może to również obejmować tłumaczenie listów, zapytań do zagranicznych klinik. Nawet jeśli sam pacjent lub osoba mu towarzysząca znają język obcy, jest mało prawdopodobne, aby znał terminy medyczne. W tym celu potrzebny jest tłumacz języka angielskiego lub innego języka obcego.

Tłumaczenia farmaceutyczne - tłumaczenia dotyczące leków, szczepionek i poszczególnych substancji wchodzących w ich skład: od tłumaczenia badań klinicznych do instrukcji dla poszczególnych leków.

Tłumaczenia medyczne i techniczne - tłumaczenia związane z różnym sprzętem medycznym (zarówno przeznaczone dla klinik, ośrodków medycznych, jak i używane w domu). Są to zarówno instrukcje obsługi, jak i instrukcje montażu. Takie tłumaczenie może być również ustne: na przykład przy instalacji takiego sprzętu może być potrzebna praca tłumacza.

Naukowe tłumaczenia medyczne mogą być również pisemne i ustne. Tłumaczenia pisemne to tłumaczenia książek, artykułów do czasopism naukowych, stron internetowych, zbiorów, tłumaczenia relacji z konferencji. Ustne tłumaczenia naukowe - tłumaczenia wykonywane bezpośrednio na medycznych konferencjach naukowych, seminariach, sympozjach, okrągłych stołach i innych podobnych imprezach.

telefon leżący obok stetoskopu

Jakie wykształcenie powinien mieć tłumacz medyczny?

Wymagania wobec tłumacza zależą od rodzaju tłumaczenia medycznego. Jeśli jest to tłumaczenie tekstów związanych ze sprzętem, to jest to raczej miejsce dla tłumacza technicznego. Techniczne subtelności mogą być niezrozumiałe dla lekarza lub zwykłego językoznawcy. Istnieją również takie teksty, których tłumaczenie wymaga zarówno wiedzy medycznej, jak i technicznej. W takim przypadku konieczna jest konsultacja tłumacza (inżyniera lub lekarza) ze specjalistą z brakującym wykształceniem.

Jeśli chodzi o inne rodzaje tłumaczeń, konieczne jest wykształcenie medyczne. I oczywiście potrzebna jest dobra znajomość języka obcego, ale także słownictwo medyczne. Bardzo pożądane jest, aby tłumacz miał doświadczenie w czytaniu i rozumieniu tekstów medycznych w języku obcym i śledził zachodzące zmiany w tym zakresie. W końcu ciągle pojawiają się nowe terminy, lub terminy już znane mają nowe, dodatkowe znaczenie. Tłumaczenie terminów w słowniku nie wystarczy, więc językoznawca bez wykształcenia medycznego nie wykona poprawnie odpowiedniego tłumaczenia.

Osobno należy wspomnieć o tłumaczeniu farmaceutycznym, gdyż taka praca wymaga również umiejętności posługiwania się międzynarodową nomenklaturą anatomiczną, farmakopeami, czyli dogłębnej znajomości zagadnień farmaceutycznych.

Jeśli chodzi o tłumaczenie tekstów naukowych, pożądane jest, aby tłumacz rozumiał również styl publikacji naukowych. Możesz też skorzystać z usług redaktora, który dokona korekty gotowego tekstu.