Post

Between vs. Among: Jak używać każdego z nich w języku angielskim (+przykłady)

Angielska gramatyka i słownictwo mogą być skomplikowane, głównie dlatego, że język angielski ma jeden z największych słowników wśród wszystkich języków, co oznacza, że istnieje wiele słów o podobnym, ale nieco innym znaczeniu i zastosowaniu. Dziś omówimy różnicę między angielskimi słowami among oraz between.

Zasady użycia tych dwóch słów są takie same zarówno w brytyjskim, jak i amerykańskim angielskim, więc znajomość tej zasady przyda się osobom posługującym się językiem angielskim po obu stronach Atlantyku.

Between vs. Among: Kiedy używać każdego z nich

Between jest używane, gdy wymieniane są konkretne elementy, podczas gdy among jest używane, gdy elementy są częściami grupy lub grup, lub gdy nie są wyraźnie nazwane lub zidentyfikowane.

Różnicę można zobaczyć na poniższych przykładach:

Negocjacje między Brazylią, Argentyną i Chile idą dobrze.

Negocjacje pomiędzy krajami Ameryki Południowej przebiegają pomyślnie.

Te zdania, oczywiście, mają inne znaczenie (ponieważ w Ameryce Południowej są inne kraje niż Brazylia, Argentyna i Chile), ale ilustrują zasadę: możesz użyć między z trzema oddzielnymi elementami, ale użyj wśród gdy mówimy o częściach grupy (gdzie nie wymieniamy konkretnych krajów).

Oto inny przykład, który lepiej to ilustruje:

Próbuję zdecydować pomiędzy zieloną koszulą, niebieską koszulą i czarną koszulą.

Próbuję zdecydować między tymi koszulami.

Te dwa zdania oznaczają to samo. W pierwszym z nich każda z trzech pojedynczych rzeczy jest poprawnie nazwana (green shirt, blue shirt, black shirt), więc użycie between jest w tym kontekście trafne. W drugim zdaniu mówimy o elementach jako o grupie ("te koszule"), więc używamy słowa among.

Oferujemy korepetycje online z ponad 50 języków.

Preply to jedna z wiodących platform edukacyjnych, która zapewnia lekcje 1 na 1 z certyfikowanymi korepetytorami za pośrednictwem ekskluzywnego czatu wideo.

  • Znajdź mojego korepetytora online teraz
  • 1456 opinii, "Doskonale"

Który zwrot jest poprawny - "Między tobą a mną" czy "Między tobą a mną"?

Poprawne zdanie to "między tobą a mną". Nigdy nie wypada mówić "między tobą a mną", ale nawet rodowitym Anglikom zdarza się z tym mylić.

Wyrażenia tego używa się, gdy chcemy, aby ktoś zachował dla siebie określone informacje i nikomu o nich nie mówił. Na przykład:

Między nami mówiąc, myślę, że John został zwolniony, ponieważ jest całkowicie niekompetentny.

Oznacza to, że nie chcesz, aby druga osoba powiedziała komukolwiek, co myślisz o tym, że John jest niekompetentny lub dlaczego został zwolniony.

[subscription_form]

W podsumowaniu

Widzimy więc, że między jest używane z dwoma różnymi, odrębnymi elementami, a wśród jest używane, gdy jest ich trzy lub więcej. Innymi słowy, używamy between aby podkreślić, że coś jest odrębne i specyficzne, podczas gdy wśród używamy, gdy mówimy o elementach, które są niejednoznaczne lub znajdują się w grupie. Ważne jest, aby o tym pamiętać. Myślę, że nie będziesz już mylił tych słów.

Poprawnie jest mówić "między tobą a mną", a nie "między tobą a mną". Słowo "między" jest przyimkiem w języku angielskim, a obiekt przyimka jest zawsze w przypadku oskarżycielskim ("me", nie "I"). Jest to dość proste. Jeśli nie jesteś zbyt pewny tych podstaw, spróbuj wzmocnić swoje umiejętności językowe, rozpoczynając kurs angielskiego online dla początkujących.

Mam nadzieję, że te informacje były dla Ciebie pomocne. Jakie inne słowa są dla Ciebie mylące? Skontaktuj się ze mną i daj mi znać!