Post

Czy zastanawiałeś się nad tym? 3 uwagi dotyczące tłumaczenia dokumentów medycznych

Język medyczny może być trudny do zrozumienia, nawet w języku angielskim, ponieważ zawiera terminologię kliniczną i skomplikowane zagadnienia. Z tego powodu tłumaczenie dokumentów medycznych wymaga specjalnego podejścia i pewnej kontroli.

Język medyczny posługuje się terminologią, która jest unikalna i często występuje w różnych językach docelowych w różnej pisowni. Ponadto, skróty medyczne mogą i faktycznie oznaczają różne rzeczy w różnych językach. Tłumaczenie medyczne musi być precyzyjne i dokładne, ponieważ każda nieścisłość może prowadzić do poważnych konsekwencji, w tym urazów, a nawet śmierci.

Przyjrzyjmy się trzem kluczowym zagadnieniom związanym z tłumaczeniem dokumentów medycznych, które mogły nie przyjść Ci do głowy.

Tłumaczenie dokumentów medycznych wymaga eksperta w danej dziedzinie
Tłumaczenia wymaga wiele różnych rodzajów dokumentów, w tym notatki lekarskie, objaśnienia procedur chirurgicznych, przepisy medyczne, streszczenia, protokoły, opisy przypadków, broszury, dokumenty szkoleniowe, instrukcje farmakologiczne, formularze świadomej zgody i instrukcje obsługi urządzeń medycznych. Każdy z nich zawiera różne terminy stosowane w odniesieniu do konkretnych odbiorców i języków.

Ze względu na złożoność tematyki, tłumaczenie dokumentów medycznych wymaga udziału eksperta w danej dziedzinie. Tylko taki specjalista jest w stanie zrozumieć znaczenie zarówno poprawnej terminologii medycznej, jak i powszechnie używanego żargonu, przetłumaczyć terminy medyczne i użyć ich poprawnie w kontekście. Praca ta musi być precyzyjna, ponieważ najmniejszy błąd może prowadzić do błędnej diagnozy lub niewłaściwego leczenia.

Rozważmy tłumaczenie badania klinicznego skierowanego do lekarzy. Tłumacz z wykształceniem technicznym, medycznym i doświadczeniem w tłumaczeniu terminów medycznych jest znacznie lepszym wyborem niż tłumacz ogólny, który po prostu biegle włada językiem.

Podczas gdy większość tłumaczy może być w stanie dosłownie przetłumaczyć słowa, tłumacz bez specjalistycznej wiedzy nie będzie rozumiał, co te słowa oznaczają. Może to prowadzić do nieścisłości w tłumaczeniu tych słów, szczególnie biorąc pod uwagę, że niuanse kulturowe i dialekty regionalne różnią się w zależności od miejsca docelowego.

Nic nie zastąpi lat szkoleń, edukacji i doświadczenia w dziedzinie medycyny. Eksperci znają dobrze treść i terminologię stosowaną w tłumaczeniach dokumentów medycznych, ponieważ pracowali w tej branży.

Tłumaczenie dokumentów medycznych napotyka na problemy na poziomie słów
Słowa w każdym języku ewoluują w miarę ich używania. Jest to znane jako "leksykalne" znaczenie słowa.

Osoby odpowiedzialne za tłumaczenie dokumentów medycznych muszą znać leksykalne znaczenie słów w języku źródłowym, jak również w języku docelowym, a w szczególności wiedzieć, w jaki sposób słowa są używane na różne sposoby w środowisku medycznym. Słowa mogą mieć różne znaczenia lub konotacje, gdy są używane w określony sposób.

Na przykład w języku angielskim używamy słowa "love" na różne sposoby, a głębia znaczenia zależy od kontekstu użycia. Kochamy nasze matki, śnieżne dni, kiedy nie ma nas w szkole, i frytki. Oczywiście, nasze matki cieszą się większą miłością niż smażone potrawy czy wolne dni. Zwykłe przetłumaczenie słowa z jednego języka na drugi nie zawsze jest wystarczające; jest to szczególnie prawdziwe w przypadku tłumaczenia dokumentów medycznych.

Rozważmy różnicę między słowami "smell" i "reek". Te dwa słowa mają tę samą definicję propozycjonalną, ale kontrastujące znaczenia ekspresywne. "Reek" jest bardziej ekspresyjnym terminem, który oznacza "silny, obraźliwy zapach". "Zapach" niekoniecznie komunikuje tę samą siłę znaczenia. A jednak, różnica w konotacji może być istotna w diagnozach medycznych.

Na szczęście, tłumaczenie terminów medycznych jest nieco łatwiejsze, ponieważ wiele słów ma takie samo podstawowe znaczenie w większości języków. W końcu ludzka anatomia i choroby są zasadniczo wszędzie takie same. Tłumaczenie dokumentów medycznych staje się jednak trudne, gdy przywołane znaczenia słów nie przekładają się dobrze pomiędzy językami.

Tłumaczenie dokumentów medycznych uwzględnia różne rejestry
Być może najtrudniejszym czynnikiem wpływającym na tłumaczenie dokumentów medycznych, ponad innymi tłumaczeniami technicznymi, jest wielość rejestrów słownych.

W różnych gałęziach medycyny - i w różnych językach - wiele chorób i części ciała jest określanych jednym słowem w rejestrze wyższym (ściśle medycznym) i innym słowem w rejestrze niższym (potocznym). Na przykład, ta sama część anatomii jest określana zarówno jako "thorax" (rejestr ściśle medyczny), jak i "chest" (rejestr potoczny).

Różne rejestry medyczne istnieją z powodów historycznych, głównie dlatego, że różne dziedziny medycyny rozwijały się oddzielnie. Ponadto, niektóre języki używają tylko jednego słowa dla obu rejestrów, podczas gdy inne mogą używać dwóch lub więcej słów dla tego samego przedmiotu. Dlatego też, tłumacząc terminy medyczne z języka źródłowego na język docelowy, należy wziąć pod uwagę kontekst i rejestr, aby wybrać najbardziej precyzyjną opcję.

Dokładne tłumaczenie dokumentów medycznych wykracza poza zwykłe tłumaczenie słowo w słowo. Zarówno lekarze, jak i pacjenci wymagają jasnych i zrozumiałych wytycznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia. Niemożność zastosowania się do zaleceń lub instrukcji spowodowana złym tłumaczeniem może mieć groźne dla życia skutki.

W branży medycznej wymagane jest przestrzeganie ścisłych kontroli jakości, i tak samo powinno być z firmą tłumaczeniową, która pomaga w tłumaczeniu dokumentacji medycznej.