Post

Czym jest tłumaczenie automatyczne?

Tłumaczenie automatyczne lub tłumaczenie maszynowe to skomputeryzowane tłumaczenie tekstu lub mowy z jednego języka na inny. W tym ujęciu zadaniem maszyny jest zastosowanie specjalnych algorytmów językowych w czasie rzeczywistym, a następnie przesłanie gotowej wiadomości do odbiorcy.

Automatyczne tłumaczenie nie jest nowym wynalazkiem. Pierwsze próby automatycznego tłumaczenia miały miejsce w XVII wieku. Profesjonalne maszyny tłumaczące zostały wprowadzone w latach trzydziestych XX wieku. Dopiero era cyfrowa ujawniła prawdziwe możliwości automatyzacji pracy tłumacza - i pod wieloma względami nie są one zbyt imponujące.

Owszem, tego typu praca przebiega w niezwykłym tempie. Wystarczy mieć połączenie z Internetem, by skorzystać z translatora obsługującego wszystkie najważniejsze języki świata i przetłumaczyć dokument jednym kliknięciem. Niestety tego typu tłumaczenia nie są zbyt dobre. Jest to bardzo dosłowne, proste tłumaczenie, bez idiomów i akcentów emocjonalnych, często całkowicie wyrwane z kontekstu. Często jest niegramatyczne i ogólnie nieczytelne. Jednak zgodność terminologiczna między oryginałem a tekstem docelowym jest w większości zachowana. Jako pierwszy, bardzo podstawowy szkic, tłumaczenie automatyczne jest całkiem przydatne, ponieważ pozwala na ogólne zrozumienie tematu lub specjalistycznego słownictwa, takiego jak techniczne.

Powyższe rozważania mają zastosowanie tylko do treści pisanych. Automatyczne tłumaczenie mowy jest trudniejsze ze względu na chaotyczny, metaforyczny charakter komunikacji werbalnej, a także liczne powtórzenia i dygresje. Sztuczna inteligencja nie jest w stanie przetłumaczyć wysoce zniuansowanej komunikacji werbalnej.