Post

Czym jest tłumaczenie techniczne?

Obecnie coraz więcej towarów i usług jest kupowanych za granicą, dlatego cała dokumentacja do tych usług i produktów jest utrzymana w językach obcych. Może to być instrukcja użytkowania i konserwacji różnych maszyn i urządzeń, klasyfikacje, cenniki, opisy, rysunki, różne materiały modelowe itp. W takim przypadku konieczne jest przetłumaczenie techniczne tekstu.

Tłumaczenie techniczne

Trudniej jest przetłumaczyć tekst techniczny niż zwykły tekst, gdy można dodać coś własnego, gdzie najważniejsze jest to, że przekazuje się esencję wypowiedzi. W takim tłumaczeniu każde słowo jest ważne, dlatego zajmować się nim powinni jedynie profesjonalni tłumacze, którzy biegle władają językiem, potrafią kompetentnie tłumaczyć przy użyciu specjalnych terminów.

Tłumaczenie techniczne służy do wymiany określonych informacji naukowych i technicznych między osobami posługującymi się różnymi językami. W uproszczeniu przez ten termin rozumie się tłumaczenie tekstów technicznych. Tłumaczenie techniczne to także tłumaczenie dokumentów i materiałów o charakterze naukowym i technicznym. Przykładami takich materiałów są dokumentacja techniczna wyposażenia do budowy maszyn, artykuły naukowe dotyczące zagadnień technicznych, instrukcje użytkowania złożonych produktów technicznych itp. Tłumaczenie tekstu naukowego i technicznego powinno poprawnie przekazywać znaczenie oryginału w formie jak najbardziej zbliżonej do oryginału.

Tłumaczenia techniczne oparte są na stylu formalno-logicznym (kolektywnym), który cechuje precyzja, brak emocji i bezosobowość. Jednak to nie wszystkie wymagania dotyczące tego zjawiska, które są absolutnie konieczne przy tłumaczeniu literatury technicznej.

narzędzia leżące na rysunku technicznym

Zasady tłumaczenia technicznego

Styl naukowy ma szereg cech wspólnych, ogólnych warunków funkcjonowania i cech językowych, które przejawiają się niezależnie od charakteru nauk (przyrodniczych, ścisłych, humanistycznych). Te ogólne cechy obejmują: 1) wstępne rozpatrzenie oświadczenia; 2) monologiczny charakter wypowiedzi; 3) ścisły dobór środków językowych; 4) kierowanie się w kierunku znormalizowanej mowy.

Tłumaczenia techniczne często wymagają formy pisemnej. Po pierwsze, forma pisemna utrwala informacje na długi czas. Po drugie, jest wygodniejsza i bardziej niezawodna w wykrywaniu najmniejszych nieścisłości informacyjnych i logicznych naruszeń (które nie mają znaczenia w codziennej komunikacji, a w komunikacji naukowej mogą prowadzić do poważnych konsekwencji).

Tłumacz tekstów technicznych i dokumentów powinien pamiętać, że przy tłumaczeniu nie może przeoczyć ani jednego niuansu semantycznego w tłumaczonym tekście, ponieważ może to zniekształcić znaczenie całego tekstu, co jest katastrofalne, zwłaszcza w przypadku tekstów naukowych. Po trzecie, forma pisemna jest ekonomiczna, ponieważ daje adresatowi możliwość wyznaczenia własnego tempa percepcji. Wreszcie, po czwarte, pisemna forma tłumaczenia naukowego i technicznego dokumentów pozwala na wielokrotny dostęp do informacji w dowolnym czasie, co jest również bardzo ważne.

Tłumacz tekstów technicznych powinien posiadać niemal perfekcyjną znajomość terminologii z branży, do której należy przetłumaczony tekst. W terminologii można wyróżnić kilka poziomów, w zależności od zakresu stosowania i charakteru treści pojęcia. Pierwszy poziom obejmuje najbardziej ogólne pojęcia, które są równie istotne dla wszystkich lub dla znacznej liczby nauk i branż. Na przykład: system, funkcja, wartość, element, proces, zbiór, część, ilość, warunek, ruch, właściwość, prędkość, wynik, ilość, jakość. Stanowią ogólną koncepcyjną podstawę nauki jako całości. Znajomość tych terminów jest obowiązkowa dla wszystkich tłumaczy technicznych.