Post

Dwujęzyczność w 2021 roku: Statystyki dla USA, Wielkiej Brytanii i świata

Bycie osobą dwujęzyczną lub wielojęzyczną przynosi wiele korzyści, od lepszych zdolności poznawczych po większą świadomość kulturową, zrozumienie i kreatywność. Ale ilu ludzi na świecie posługuje się więcej niż jednym językiem w 2021 roku? I którzy członkowie społeczeństwa mają największe szanse na to?

Aby się tego dowiedzieć, przeprowadziliśmy ankietę, w której zapytaliśmy 2000 dorosłych Brytyjczyków, iloma językami posługują się biegle poza językiem ojczystym. Przeprowadziliśmy również analizę wyszukiwań w Google, aby ustalić, jakie języki są najbardziej poszukiwane do nauki w poszczególnych stanach USA. Połączyliśmy to z dalszymi badaniami nad globalnymi statystykami używania języków, aby przedstawić najbardziej aktualne fakty i liczby dotyczące tematu dwujęzyczności i wielojęzyczności w 2021 r.

 • Jest około 33 miliardów osób dwujęzycznych na całym świecie, co stanowi 43% populacji.
 • Tylko 17.5% z WIELKIEJ BRYTANII dorosłych w Wielkiej Brytanii jest dwujęzycznych.
 • Hiszpański jest najpopularniejszym drugim językiem do nauki w USA.
 • Więcej wyszukiwań ma miejsce w Kalifornii terminów związanych z nauką języka niż w jakimkolwiek innym stanie USA.
 • Więcej młodych ludzi (w wieku 16-24 lat) jest dwujęzycznych niż w jakiejkolwiek innej grupie wiekowej w Wielkiej Brytanii.
 • Belfast oraz Brighton mają więcej osób dwujęzycznych niż jakiekolwiek inne miasto w Wielkiej Brytanii.
 • Indonezja jest największym dwujęzycznym krajem na świecie mieszka w nim ponad 200 milionów osób dwujęzycznych.

Co to znaczy dwujęzyczny?

Dwujęzyczność lub bycie dwujęzyczny oznacza umiejętność płynnego posługiwania się dwoma językami. Słowo to pochodzi od łacińskiego "bi", co oznacza "mieć dwa", i "lingua", co oznacza język. Ale co to jest język ojczysty? Cóż, termin język ojczysty odnosi się do języka, którym dana osoba posługuje się od wczesnego dzieciństwa.

W tym artykule będziemy również wspominać o wielojęzyczność lub byciu wielojęzycznym. Odnosi się to do zdolności rozumienia i płynnego posługiwania się więcej niż dwoma językami.

Jaki procent ludzi będzie dwujęzyczny w 2021 roku?

Ponieważ wiele społeczności językowych nie zostało jeszcze zbadanych, trudno jest dokładnie określić, ile osób na świecie mówi płynnie dwoma językami. Jednak obecne szacunki przewidują, że ok. 43% ludzi jest dwujęzycznych, a kolejne 17% jest wielojęzycznych.

Oznacza to, że ponad połowa ludności świata w 2021 roku będzie płynnie posługiwać się więcej niż jednym językiem.

Ale jak różnią się wskaźniki dwujęzyczności w poszczególnych krajach? Aby dowiedzieć się, ile osób w Wielkiej Brytanii będzie dwujęzycznych w 2021 roku, przeprowadziliśmy ankietę z wykorzystaniem firmy Censuswide zajmującej się badaniem rynku, pytając 2000 dorosłych Brytyjczyków:

W ilu językach, jeśli w ogóle, mówisz płynnie (nie licząc swojego pierwszego języka)?

 • 0 - Poza moim pierwszym językiem nie znam biegle żadnych innych języków.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5+ (proszę określić)

Ile osób w Wielkiej Brytanii jest dwujęzycznych?

Z naszego sondażu przeprowadzonego wśród 2000 dorosłych wynika, że:

 • Ponad jedna trzecia (36%) dorosłych Brytyjczyków płynnie posługuje się więcej niż jednym językiem. Oznacza to, że w 2021 roku w Wielkiej Brytanii będzie około 24,5 miliona dwujęzycznych dorosłych.
 • 17.5% jest dwujęzycznych, czyli płynnie posługuje się dwoma językami.
 • A 6.5% osób w Wielkiej Brytanii jest wielojęzycznych, czyli płynnie posługuje się trzema lub więcej językami.

Co więcej:

 • 1 na 20 osób twierdzi, że płynnie posługuje się trzema językami (5%).
 • Podczas gdy 1.4% twierdzi, że płynnie posługuje się 4 językami.
 • Oraz 0.1% twierdzi, że jest w stanie płynnie mówić w 5 lub więcej językach!

Czy dwujęzyczność jest bardziej powszechna u mężczyzn czy u kobiet?

Wielu językoznawców zauważyło podobieństwa i różnice w sposobie używania języka przez przedstawicieli różnych płci. Ale kto częściej mówi płynnie w innym języku? Mężczyźni czy kobiety*?

Cóż, nasze badanie przeprowadzone wśród 2000 dorosłych Brytyjczyków wykazało, że prawdopodobieństwo, że obie płcie posługują się drugim językiem jest takie samo! Badanie wykazało, że podobna liczba mężczyzn i kobiet jest dwujęzyczna, ponieważ 18% mężczyzn i 17.2% kobiet w Wielkiej Brytanii twierdzi, że płynnie posługuje się drugim językiem.

*W badaniu nie dano respondentom innej opcji niż "mężczyzna" lub "kobieta". Ogranicza to dane, ponieważ mogło oznaczać, że niektórzy respondenci nie byli reprezentowani w sposób, w jaki zazwyczaj się identyfikują.

Która grupa wiekowa jest najbardziej skłonna do dwujęzyczności?

Im jesteśmy starsi, tym dłużej żyjemy, a więc tym bardziej prawdopodobne jest, że podróżowaliśmy, czytaliśmy i nauczyliśmy się więcej języków, prawda? Cóż, nasze badanie wykazało, że tak nie jest. W rzeczywistości:

 • Więcej młodych ludzi jest dwujęzycznych niż jakakolwiek inna grupa wiekowa, ponieważ prawie jedna czwarta osób w wieku 16-24 lat twierdzi, że płynnie mówi w dwóch językach (24,5%).
 • Osoby w wieku 35-44 lat są na drugim miejscu pod względem częstości posługiwania się dwoma językami - 18,5% osób w tej kategorii wiekowej twierdzi, że jest dwujęzyczna.
 • Na stronie Najmniej prawdopodobne jest, że osoby w wieku posługiwania się więcej niż jednym językiem są osoby w wieku 55 lat i więcejzaledwie 15% osób w tym wieku twierdzi, że płynnie posługuje się dwoma językami.

Wielojęzyczność według wieku

Widać więc wyraźnie, że znacznie więcej młodych ludzi w Wielkiej Brytanii jest dwujęzycznych. Ale która grupa wiekowa jest najbardziej skłonna do wielojęzyczności (płynnego posługiwania się więcej niż dwoma językami)? Aby się tego dowiedzieć, przyjrzeliśmy się bliżej podziałowi demograficznemu w naszym badaniu i okazało się, że

 • osoby w wieku 16-24 lat są zdecydowanie najbardziej skłonne do posługiwania się wieloma językami, ponieważ ponad jedna trzecia Ponad jedna trzecia osób w tej grupie wiekowej zna więcej niż dwa języki.
 • Również osoby w wieku 55+najmniej skłonne do wielojęzycznościZaledwie 5% osób powyżej 55 roku życia twierdzi, że potrafi płynnie posługiwać się więcej niż dwoma językami.

W którym brytyjskim mieście jest największy odsetek osób posługujących się dwoma językami?

Czy w dużych miastach jest więcej osób dwujęzycznych i wielojęzycznych? Czy może na obszarach wiejskich odsetek ten jest wyższy?

Nasze badanie wykazało, że:

 • Belfast oraz Brighton mają więcej osób posługujących się dwoma językami niż jakiekolwiek inne miasto w Wielkiej Brytanii, ponieważ jedna czwarta mieszkańców tych miast mówi płynnie w dwóch językach.
 • W Cardiff również ma jeden z najwyższych odsetków osób dwujęzycznych w Wielkiej Brytanii - 21,5% osób jest dwujęzycznych.
 • Co ciekawe, jeśli spojrzymy na odsetek osób, które są zarówno dwujęzyczne, jak i wielojęzyczne, Londyn zajmuje pierwsze miejsce. Prawie połowa mieszkańców Londynu mówi w co najmniej jednym języku (49,5%).

Ile osób jest dwujęzycznych w USA?

Według danych Amerykańskiego Biura Spisu Powszechnego (U.S. Census Bureau)21,6% mieszkańców USA mówi w domu w języku innym niż angielski. Jest to 1 na 5 dorosłych.

Należy jednak zauważyć, że może to być niedokładne oszacowanie liczby osób dwujęzycznych w USA. Wynika to z faktu, że niektóre osoby mogą płynnie posługiwać się innymi językami, ale nie używać ich w domu.

Jakie drugie języki są najbardziej popularne w USA?

Istnieje wiele różnych sposobów, w jakie dana osoba może nauczyć się drugiego języka. Może dorastała w otoczeniu osób posługujących się tym językiem, uczyła się go w szkole, a nawet postanowiła skorzystać z pomocy korepetytora lub nauczyć się go sama w dorosłym życiu.

Aby dowiedzieć się nieco więcej na temat preferencji dorosłych Amerykanów w zakresie nauki języków obcych w 2021 roku, przeprowadziliśmy analizę liczby wyszukiwań w każdym stanie dla różnych terminów związanych z nauką języków obcych. W tym celu użyliśmy narzędzia do analizy wyszukiwania online Keyword Finderktóre pozwoliło nam uzyskać średnią miesięczną liczbę wyszukiwań dla 20 najczęściej najczęściej używanych języków na świecie, poprzedzonych słowem "uczyć się" (np. "uczyć się hiszpańskiego", "uczyć się niemieckiego" itp.)

Nasza analiza wykazała, że:

 • hiszpański jest najbardziej popularnym drugim językiem do nauki w USA, przy czym "nauka hiszpańskiego" jest wyszukiwana online 75,300 razy w miesiącu!
 • Japoński jest drugim najbardziej poszukiwanym językiem, jeśli chodzi o naukę - średnio 23,300 wyszukiwań w Internecie każdego miesiąca na hasło "nauka japońskiego".
 • Angielski jest również popularnym językiem wśród osób chcących się uczyć - w USA jest on wyszukiwany online około 21 000 razy każdego miesiąca.

Jak widać na wykresie:

 • Koreański oraz francuski są również bardzo poszukiwane, jeśli chodzi o naukę języków obcych, przy czym terminy "nauka koreańskiego" i "nauka francuskiego" są wyszukiwane odpowiednio 20 000 i 14 600 razy miesięcznie.
 • Chiński, rosyjski oraz niemiecki są również popularne wśród mieszkańców USA
 • Podobnie jak arabski, mandaryński oraz portugalski.

W których stanach USA jest najwięcej chętnych do nauki drugiego języka?

Chociaż wskaźnik dwujęzyczności w USA wydaje się niższy niż średnia światowa, wydaje się, że coraz więcej osób wyraża zainteresowanie nauką drugiego języka, zwłaszcza od czasu blokady spowodowanej koronawirusem.

Jak widać na poniższym wykresie, liczba wyszukiwań dla fraz takich jak "learn korean" znacznie wzrosła na początku blokady i nadal utrzymuje się na wyższym poziomie niż poprzednio.

Wzrost liczby wyszukiwań dla frazy "nauka koreańskiego" w USA: Google Trends

Poniżej przedstawiono stany, w których występuje największa liczba wyszukiwań dla terminów o następującej strukturze "naucz się X" (gdzie X to jeden z 20 najczęściej używanych języków świata):

Ranking Państwo Średnia miesięczna liczba wyszukiwań dla hasła 'Learn X' (Naucz się X)
1 Kalifornia 196,420
2 Nevada 29,620
3 Nowy Jork 18,670
4 Floryda 13,460
5 Illinois 13,010

Ilości wyszukiwań uzyskane z narzędzia Wyszukiwarka słów kluczowych

Jakie są korzyści z bycia dwujęzycznym?

Istnieje wiele korzyści płynących z bycia osobą dwujęzyczną lub wielojęzyczną, zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci! Oto tylko kilka z nich:

 • Badania wykazały, że dzieci, które nauczyły się drugiego języka w młodym wieku, mają lepszą pamięć i poziom uwagi niż osoby jednojęzyczne.
 • Wykazano również, że dwujęzyczność powiązany z opóźnionym pojawieniem się choroby Alzheimera ponieważ liczne badania wykazały, że osoby dwujęzyczne są bardziej odporne na neurodegenerację niż osoby jednojęzyczne.
 • Liczne badania wykazały związek między dwujęzycznością a kreatywnościąBadania sugerują, że lepsze funkcjonowanie wykonawcze dwujęzycznych osób oraz ich doświadczenie z wieloma kulturami przyczyniają się do wzrostu poziomu kreatywności.

Profesor lingwistyki stosowanej na Uniwersytecie w Lancaster, Panos Athanasopoulos mówi:

"Nauka języka jest korzystna, ponieważ nie uczysz się tylko kolejnego zestawu reguł gramatycznych i słownictwa. Uczysz się także nowego sposobu myślenia, jest to okno na inną kulturę, a często także lustro na twoją. Proces uczenia się dwóch języków i posługiwania się nimi jest również korzystny dla mózgu, ponieważ utrzymuje go w stanie aktywności przez dłuższy czas - wiele badań wskazuje, że początek demencji i choroby Alzheimera może być opóźniony u osób dwujęzycznych nawet o 5 lat."

Fakty i liczby dotyczące dwujęzyczności z 2021 r.

Nadal jesteś głodny więcej zabawnych statystyk dotyczących dwujęzyczności? Sprawdź to!

 • W 2021 roku będzie około 33 miliardów osób dwujęzycznych na całym świecie. To prawie połowa populacji.
 • Czy wiesz, że Indonezja jest największym dwujęzycznym krajem na świecie? I jednym z najbardziej wielojęzycznych? Wiele osób w Indonezji staje się dwujęzycznych już w młodym wieku, ucząc się języka indonezyjskiego, jawajskiego i angielskiego. szacuje się się, że kraj ten zamieszkuje co najmniej 200 milionów dwujęzycznych mieszkańców.
 • A powszechny mit że jeśli nie nauczysz się języka przed osiągnięciem pewnego wieku, nigdy nie będziesz w stanie go opanować. Mimo że nauka języka w wieku dorosłym jest znacznie trudniejsza niż w wieku dziecięcym, nadal możliwe jest przekwalifikować swój mózg aby uczyć się drugiego języka jako osoba dorosła!

Mamy nadzieję, że podobały Ci się te statystyki, fakty i liczby dotyczące dwujęzyczności. Jeśli myślisz o nauce nowego języka lub umiejętności, odwiedź naszą stronę aby znaleźć najlepszego dla siebie korepetytora online.

Oferujemy korepetycje online z ponad 50 języków.

Preply to jedna z wiodących platform edukacyjnych, która zapewnia lekcje 1 na 1 z certyfikowanymi korepetytorami za pośrednictwem ekskluzywnego czatu wideo.

 • Znajdź mojego korepetytora online teraz
 • 1456 opinii, "Doskonały"