Post

IELTS vs. TOEFL: porównanie dwóch głównych testów certyfikacyjnych z języka angielskiego

Tak więc Twój angielski jest już całkiem niezły. W rzeczywistości jedyną rzeczą, która stoi pomiędzy Tobą a niesamowitymi możliwościami edukacji, kariery i stylu życia dostępnymi dla osób posługujących się językiem angielskim, jest kawałek papieru. Certyfikat IELTS lub TOEFL! Ale który z nich powinieneś wybrać?

Oto krótka odpowiedź: jeśli starasz się o przyjęcie na uniwersytet w USA, prawdopodobnie powinieneś wybrać TOEFL. Jest on przeznaczony do testowania akademickiego języka angielskiego i jest preferowany przez 9 na 10 uczelni w USA. W przeciwnym razie powinieneś wybrać IELTS

. Obejmuje on zarówno część ogólną, jak i akademicką, jest więc powszechnie używany do celów wizowych i związanych z zatrudnieniem, a także przy przyjmowaniu na studia.

A teraz długa odpowiedź! Coraz częściej uczelnie, pracodawcy, a nawet instytucje przyznające obywatelstwo oświadczają, że akceptują zarówno IELTS, jak i TOEFL. Jeśli masz całkowicie wolny wybór, powinieneś wybrać ten certyfikat, który najlepiej podkreśli Twoje mocne strony. Który z nich jest właściwy? Zebraliśmy dla Ciebie wyczerpujący przegląd tego, czego możesz się spodziewać (oraz listę kwestii do przemyślenia!), aby pomóc Ci to rozstrzygnąć!

Co to jest test IELTS?

IELTS (International English Language Testing System) jest obecnie najpopularniejszym testem znajomości języka angielskiego na świecie. Jest on głównie używany na kursach uniwersyteckich poza Stanami Zjednoczonymi, przy migracji do Australii, Kanady, Nowej Zelandii lub Wielkiej Brytanii oraz przy aplikacjach o pracę.

Poniżej znajduje się krótki przegląd IELTS:

 • Istnieją trzy firmy, od których można uzyskać oficjalne materiały. IELTS jest prowadzony przez trzy instytucje: The British Council, australijską komisję egzaminacyjną o nazwie IDP: IELTS Australia, oraz brytyjską komisję egzaminacyjną o nazwie Cambridge Assessment English.
 • Istnieją różne IELTS dla studentów i pracowników/migrantów. IELTS Academic jest dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia w języku angielskim, a IELTS General Training jest dla osób, które potrzebują codziennej znajomości języka angielskiego do pracy lub celów migracyjnych. Mają one prawie taki sam format, ale IELTS Academic wykorzystuje bardziej naukowe teksty, podczas gdy IELTS General Training koncentruje się na języku używanym w życiu codziennym, takim jak artykuły prasowe i e-maile.
 • Jest jeszcze trzeci rodzaj IELTS, jeśli przeprowadzasz się do Wielkiej Brytanii. Jeśli planujesz mieszkać, pracować lub studiować w Wielkiej Brytanii, możesz potrzebować specjalistycznej wersji, zwanej UKVI IELTS. Skontaktuj się z biurem UK Visas and Immigration, aby dowiedzieć się, czy dotyczy to Ciebie.
 • Możesz zdawać wersję online... ale nie jest ona akceptowana wszędzie. Pełny IELTS może być zdawany tylko w centrum oceny. Ze względu na pandemię Covid-19, w 2020 roku wprowadzono wersję online zwaną IELTS Indicator. Jest to wersja IELTS, którą można zdawać w domu i która ma na celu "wskazać" poziom IELTS, ale nie udowodnić go. Nie jest ona akceptowana wszędzie, więc sprawdź, czy będzie dla Ciebie przydatna, zanim się na nią zdecydujesz!
 • Jeśli chcesz przystąpić do pełnego testu, musisz udać się do centrum egzaminacyjnego. Istnieje ponad 1600 centrów egzaminacyjnych. Tutaj można znaleźć najbliższe centrum.
 • Wyniki podawane są w skali od 1 do 9. Przystępując do testu IELTS, otrzymasz cztery punkty, po jednym za każdą z sekcji testu - słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie. Wyniki są oceniane w skali od 1 do 9, gdzie 1 to "Kilka tygodni nauki w Duolingo", a 9 to "Wow! Czy na pewno nie jesteś native speakerem?!". Za poszczególne części możesz otrzymać pół punktu, ale Twój ogólny wynik będzie liczbą całkowitą: średnią z czterech ocen zaokrągloną w górę.
 • Nie ma oficjalnego wyniku pozytywnego. Wymagany wynik zależy od uczelni, kraju lub firmy, do której aplikujesz. Uczelnie zazwyczaj wymagają wyniku między 6 a 7,5. Jeśli podchodzisz do testu w celach migracyjnych, wynik zależy od wielu innych czynników. Sprawdź średnie wyniki testu w 2018 roku.

Oto 10 naszych najważniejszych wskazówek dotyczących przygotowania do IELTS.

Co to jest test TOEFL?

TOEFL jest standaryzowanym testem mierzącym znajomość języka angielskiego, który jest preferowany przez szkoły wyższe w Stanach Zjednoczonych. Kilka krótkich faktów o teście TOEFL:

 • Jest tylko jedna firma, od której możesz kupić oficjalne materiały. Test TOEFL jest przeprowadzany przez prywatną komisję egzaminacyjną w USA, zwaną Educational Testing Service (ETS).
 • Służyon głównie do przyjmowania na amerykańskie uczelnie - preferuje go 9 na 10 uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych. Jednak ponad 11 000 szkół wyższych w ponad 150 krajach również go akceptuje. Jest on akceptowany przez 100% uniwersytetów w Wielkiej Brytanii oraz niektóre w Australii, Kanadzie i Nowej Zelandii.
 • Nie jest on tak często używany jak IELTS przy ubieganiu się o wizę, ponieważ duży nacisk kładzie się na język angielski używany w środowisku akademickim. Od 2020 r. egzamin TOEFL będzie akceptowany przy ubieganiu się o wizę migracyjną do Australii i Nowej Zelandii.
 • Istnieją różne warianty egzaminu dla dzieci i młodzieży. TOEFL ITP to wersja testu, która może być oferowana niezależnie przez instytucje (takie jak szkoły wyższe i uniwersytety) w celu sprawdzenia poziomu znajomości języka angielskiego ich studentów i przyszłych studentów. TOEFL Junior jest przeznaczony dla uczniów w wieku 11-16 lat (dość okrutne), a TOEFL Primary jest przeznaczony dla dzieci w wieku 11+ (zdecydowanie okrutne).
 • Istnieją dwie główne wersje: papierowa i internetowa. W roku 2020 domyślną wersją jest wersja internetowa (Internet-Based Version, iBV). Dlatego też często słyszy się, że mówi się o TOEFL-iBV. W tym artykule omówiony zostanie głównie TOEFL-iBV. Istnieje jednak również wersja papierowa testu (PBT), czyli TOEFL-PBT, przeznaczona dla tych, którzy wolą pisać odpowiedzi ręcznie.
 • Internetowa i papierowa wersja TOEFL-a bardzo się różnią. Po pierwsze, są inaczej punktowane. W przeciwieństwie do IELTS, wyniki z różnych sekcji są sumowane, a nie uśredniane. Otrzymasz wynik pomiędzy 0 a 120 punktów w przypadku wersji internetowej lub pomiędzy 310 a 677 punktów w przypadku wersji papierowej. Wersja papierowa jest oferowana tylko cztery razy w roku i nie ma części z mówieniem.
 • Pełny test będzie dostępny online od 2020 roku. TOEFL iBT® Special Home Edition został opracowany ze względu na pandemię Covid-19. Jest on dostępny wszędzie tam, gdzie zazwyczaj można zdawać TOEFL, z wyjątkiem Iranu i Chin. Egzamin odbywa się na domowym komputerze, a jego treść jest taka sama - trzy godziny testu z dziesięciominutową przerwą w środku. Aby zapobiec oszustwom, osoby przystępujące do egzaminu są monitorowane przez człowieka-prokuratora za pośrednictwem kamery internetowej.
 • Nie ma oficjalnego wyniku pozytywnego. Podobnie jak w przypadku IELTS, należy dowiedzieć się, czego wymaga dana instytucja. Akceptowane wyniki egzaminu TOEFL iBT wahają się od 61 (na Bowling Green State University) do 110 (na University of Oxford).

IELTS vs TOEFL: porównanie dwóch wielkich testów z języka angielskiego

IELTS TOEFL
Cena $215 - $250 $170 - $245
Długość Słuchanie: 30 min.
Czytanie: 60 min.
Pisanie: 60 min

Mówienie: 11-13 minut
Czytanie: 54-72 min

Słuchanie: 41-57 min

Przerwa: 10 min

Mówienie: 17 minut

Pisanie: 50 min

Łączny czas trwania 2¾ godz. 3 - 3½ godz.
Uwzględnione sekcje Słuchanie, czytanie, pisanie, mówienie Słuchanie, czytanie, pisanie, mówienie
Punktacja Skala od 1 do 9 Punktacja: od 0 do 120 punktów w przypadku wersji internetowej (lub od 310 do 677 punktów w przypadku wersji papierowej)
Oferowane lokalizacje > 1 600 lokalizacji w > 80 krajach > 150 krajów
Lokalizacja i format Testy rozumienia ze słuchu, czytania i pisania są przeprowadzane w centrum egzaminacyjnym. Test z mówienia może odbyć się tego samego dnia lub do siedmiu dni przed lub po pozostałych testach. Wszystkie części egzaminu są przeprowadzane w centrum egzaminacyjnym, chyba że zdecydujesz się na wersję Special Home Edition.
Czy można zdawać online? Nie - nie jest to pełny test, ale w 2020 roku dostępna jest opcja online o nazwie IELTS Indicator Tak: test TOEFL iBT® Special Home Edition. Tylko tymczasowo, do 31 października 2020 roku.
Ważny przez 3 lata 2 lata

IELTS vs TOEFL: równoważne wyniki

IELTS Wynik Wynik TOEFL Wynik testu papierowego TOEFL CEFR IELTS Opis
9.0 118-120 667 - 677 C2 Użytkownik ekspert
8.5 115-117 657 - 663 Bardzo dobry Użytkownik
8.0 110-114 637 - 653 C1
7.5 102-109 610 - 633 Dobry Użytkownik
7.0 94-101 587 - 607
6.5 79-93 550 - 583 B2 Kompetentny użytkownik
6.0 60-78 500 - 547
5.5 46-59 453 - 497 Skromny użytkownik
5.0 35-45 417 - 450 B1
4.5 32-34 400 - 413 Ograniczony użytkownik
<4.0 0-31 310 - 397 A1 Bardzo ograniczony/przerywany/nieużywany

IELTS vs TOEFL: sekcja po sekcji

Mówienie

Spośród czterech sekcji mówienie jest tą, w której IELTS i TOEFL różnią się najbardziej.

IELTS - Mówienie

Sekcja mówienia IELTS jest jedyną częścią testu, która nie jest przeprowadzana w tym samym czasie, co inne arkusze, w sali egzaminacyjnej. Musisz zarezerwować miejsce osobno u egzaminatora i umówić się na test z mówienia do siedmiu dni przed lub po rozmowie kwalifikacyjnej. Jest to najkrótsza część egzaminu, trwająca zaledwie 11-14 minut

.

W przeciwieństwie do TOEFL, będziesz mówić do osoby. Wszystkie rozmowy kwalifikacyjne przebiegają jednak według podobnego scenariusza, co sprawia, że łatwiej się do nich przygotować niż do spontanicznej rozmowy. Egzamin składa się z trzech części:

 • Część 1: odpowiesz na pytania dotyczące znanych Ci tematów (w tym rodziny, pracy lub nauki i zainteresowań).
 • Część 2: otrzymasz kartkę z objaśnieniem tematu, na który musisz się wypowiedzieć w "długiej rundzie". Masz minutę na zastanowienie się, a następnie od jednej do dwóch minut na wypowiedź na dany temat. Egzaminator nie będzie Ci przerywał, ale po skończonej wypowiedzi zada jedno lub dwa pytania.
 • Część 3: Rozmowa z egzaminatorem będzie dotyczyła bardziej abstrakcyjnych zagadnień. Temat będzie w jakiś sposób powiązany z tematem z części 2. Na przykład, jeśli Twoja długa wypowiedź dotyczyła osobistych wspomnień z wakacji, część 3 może dotyczyć wakacji w ogóle.

Dla wielu osób zdających egzamin część dotycząca mówienia jest najbardziej przerażającym aspektem IELTS. Jest to bardzo ścisły format, więc nawet zaawansowani mówcy potrzebują praktyki, aby dobrze wypaść. Musisz nauczyć się, jak zmieścić swoje odpowiedzi w czasie jednej lub dwóch minut i jak je skonstruować, by najlepiej spełniały wszystkie kryteria oceniania. Dzień testu nie powinien

być Twoim pierwszym doświadczeniem z rozmową kwalifikacyjną w tym formacie.

Korepetycje mogą znacznie poprawić Twój wynik z części IELTS dotyczącej mówienia. Zarezerwuj kilka sesji z korepetytorem specjalizującym się w IELTS na Preply, a będziesz miał eksperta, z którym będziesz mógł ćwiczyć. W ten sposób będziesz mógł popełnić wszystkie swoje błędy podczas praktycznych rozmów kwalifikacyjnych, na długo przed prawdziwym egzaminem.

TOEFL - Mówienie

Część TOEFL poświęcona mówieniu trwa 17 minut i zawiera tylko 4 pytania

. W przeciwieństwie do IELTS, nie będziesz rozmawiać z prawdziwym człowiekiem. Zamiast tego usłyszysz nagrania pytań i będziesz wypowiadać swoje odpowiedzi do mikrofonu. Testuje on umiejętność odpowiadania na pytania w środowisku akademickim.

Każda z Twoich odpowiedzi otrzyma ocenę w skali od 0 do 4 punktów. Wyniki te są następnie sumowane i skalowane od 0 do 30, co daje ogólny wynik w części Mówienie.

 • Pytanie nr 1 będzie tym, co komisja egzaminacyjna nazywa pytaniem niezależnym: oznacza to, że nie ma żadnych dodatkowych materiałów do czytania ani słuchania, a Ty musisz opierać się na własnych pomysłach. W tym pytaniu zostaną Ci przedstawione dwie sytuacje lub opinie. Zostaniesz zapytany, którą z nich wolisz i dlaczego. Po zakończeniu nagrania będziesz miał 15 sekund na zastanowienie się, a następnie będziesz musiał wypowiedzieć się przez 45 sekund.
 • Pytanie 2. jest pytaniem, które komisja egzaminacyjna nazywa pytaniem zintegrowanym, co oznacza, że zawiera dodatkowe materiały do czytania i słuchania. Po pierwsze, przeczytasz fragment tekstu na temat związany z kampusem i wysłuchasz rozmowy na ten sam temat. Twoim zadaniem będzie opisanie omawianego tematu i podsumowanie opinii wypowiadanych przez obu rozmówców. Po wysłuchaniu nagrania będziesz miał 30 sekund na zastanowienie się i 60 sekund na wypowiedzenie swojej odpowiedzi.
 • Pytanie nr 3 jest również pytaniem zintegrowanym. Przeczytasz fragment tekstu na temat naukowy, a następnie wysłuchasz fragmentu wykładu na ten sam temat. Pojawi się pytanie, które sprawdzi, czy rozumiesz, o co chodzi - nie martw się, nie będzie ono wymagało specjalistycznej wiedzy. Będziesz miał 30 sekund na zastanowienie się i 60 sekund na wypowiedzenie swojej odpowiedzi.
 • Pytanie nr 4 jest również pytaniem zintegrowanym, w tym samym formacie co pytanie nr 3. Jedyna różnica polega na tym, że tutaj masz tylko 20 sekund na przygotowanie się przed 60 sekundową wypowiedzią.
  Test z mówienia TOEFL w znacznie mniejszym stopniu przypomina prawdziwą rozmowę niż test z mówienia IELTS. Możesz robić notatki podczas części czytania i słuchania, co jest pomocne, ale potrzeba trochę czasu, aby przyzwyczaić się do rytmu myślenia przez 20-30 sekund i mówienia przez 45-60 sekund. Aby zrozumieć, jak to jest mówić przez 45 sekund, należy wykonać kilka testów praktycznych.

Sukces w teście mówienia TOEFL zależy zarówno od praktyki, jak i od zrozumienia kryteriów oceniania. Lekcje na czacie wideo z profesjonalnym korepetytorem TOEFL nie kosztują tak dużo, jak Ci się wydaje. Fachowa opieka może mieć ogromne znaczenie, jeśli chodzi o takie sekcje jak ta, które zależą od doskonalenia techniki egzaminacyjnej.

Pisanie

Na pierwszy rzut oka widać, że część pisemna IELTS trwa 60 minut i trzeba w niej napisać około 400 słów, podczas gdy TOEFL trwa tylko 50 minut i trzeba w nim napisać około 500 słów. Jednakże TOEFL oferuje uczestnikom testu dodatkowy materiał w arkuszu pytań (w formie tekstów i nagrań), na którym mogą oprzeć swoje odpowiedzi.

IELTS - pisanie

Część pisemna egzaminu IELTS trwa 60 minut

. Różni się ona w zależności od tego, czy przystępujesz do części akademickiej czy ogólnej.
IELTS Academic

Studenci przystępujący do egzaminu IELTS Academic będą musieli wykonać dwa

zadania.
 • Zadanie 1: Opisz własnymi słowami fragment informacji wizualnej. Informacja będzie miała formę wykresu, tabeli, schematu lub diagramu. Pojawi się konkretne pytanie lub zachęta, np: "wyjaśnij dane na tym wykresie" lub "jak działa ten diagram?". Praca musi zawierać około 150 słów i powinna zająć około 20 minut.
 • Zadanie 2: Napisz formalny esej w odpowiedzi na pytanie lub podpowiedź. Powinien on zawierać około 250 słów i zająć około 40 minut.
IELTS General Training

Studenci biorący udział w kursie IELTS General Training również będą musieli rozwiązać dwa

zadania. W obu przypadkach punkty zostaną odjęte, jeśli odpowiedź będzie zbyt krótka.
 • Zadanie 1: Napisz list. List będzie zawierał prośbę o informację lub wyjaśnienie czegoś - otrzymasz trzy punkty, w których powinieneś zawrzeć informacje. List może mieć charakter osobisty, półformalny lub formalny, w zależności od pytania. Powinien zawierać około 150 słów i zająć około 20 minut.
 • Zadanie 2: Napisz esej osobisty w odpowiedzi na opinię, argument lub problem. Powinno ono zawierać około 250 słów i zająć około 40 minut.

Część pisemna IELTS to kolejna część testu, w której pomocny może okazać się korepetytor online. Możesz i powinieneś ćwiczyć pisanie po angielsku samodzielnie, ale zrobisz znacznie większe postępy, jeśli mentor będzie poprawiał twoje błędy i sugerował sposoby poprawy. Zarezerwuj lekcje z korepetytorem Preply, a ekspert oceni twoje odpowiedzi i udzieli ci indywidualnej porady.

TOEFL - Pisanie

Część pisemna egzaminu TOEFL trwa 50 minut

.
 • Pytanie nr 1 jest znane jako zadanie zintegrowanego pisania. Zintegrowane ponownie oznacza "zintegrowane z innymi umiejętnościami językowymi" - najpierw przeczytasz fragment tekstu na jakiś temat. Następnie wysłuchasz krótkiego wykładu na temat pokrewny i otrzymasz podpowiedź do napisania tekstu. Masz 20 minut na napisanie odpowiedzi na komputerze. Powinna ona zawierać od 150 do 225 słów (nie ma kary za napisanie większej ilości słów).
 • Pytanie 2. nazywane jest zadaniem do samodzielnego rozwiązania, ponieważ nie zawiera żadnych dodatkowych materiałów do słuchania ani czytania, które mogłyby pomóc w udzieleniu odpowiedzi. Masz 30 minut i powinieneś starać się napisać około 300 słów. Za ułożenie odpowiedzi w formie mini-eseju przewidziane są punkty - wstęp, główne punkty, zakończenie.

Oba pytania mają różne kryteria oceniania, dlatego ważne jest, aby dokładnie zapoznać się z tym, na co zwracają uwagę egzaminatorzy podczas egzaminu TOEFL z czytania. Możliwe jest samodzielne zrozumienie tych kryteriów, ale doświadczenie korepetytora TOEFL pozwoli Ci zaoszczędzić sporo czasu. Korepetytor będzie w stanie przeczytać Twoje eseje ćwiczeniowe i wskazać dokładnie, co możesz poprawić.

Mamy korepetytorów online z ponad 50 języków.

Preply jest jedną z wiodących platform edukacyjnych, które zapewniają lekcje 1 na 1 z certyfikowanymi korepetytorami za pośrednictwem ekskluzywnego czatu wideo.

 • Znajdź mojego korepetytora online teraz
 • 1456 opinii, "Excellent"

Czytanie

Sekcje czytania w IELTS i TOEFL wymagają udzielenia odpowiedzi na mniej więcej taką samą liczbę pytań w mniej więcej takim samym czasie.

IELTS - czytanie

Część IELTS poświęcona czytaniu trwa 60 minut. Otrzymasz książeczkę z trzema lub czterema długimi tekstami i 40 pytaniami

na ich temat, a swoje odpowiedzi zapiszesz na karcie odpowiedzi. Jest to jedna z części testu, która zmienia się w zależności od wersji, do której przystępujesz:
 • Jeśli przystępujesz do egzaminu IELTS Academic, teksty te pochodzą z czasopism, magazynów, gazet i książek, w których używa się niespecjalistycznego akademickiego języka angielskiego.
 • Jeśli podchodzisz do egzaminu IELTS General Training, teksty są takie, z którymi możesz się spotkać w życiu codziennym: książki, czasopisma, gazety, ogłoszenia, reklamy, podręczniki firmowe i wytyczne.

Niezależnie od tego, do której wersji IELTS podchodzisz, pytania mają dość podobny format. Rodzaje pytań obejmują wielokrotny wybór, uzupełnianie zdań i wybór najbardziej odpowiedniego nagłówka do akapitu. Poszczególne typy pytań sprawdzają, jak dobrze radzisz sobie z różnymi rodzajami czytania: czytaniem ze zrozumieniem szczegółów, skimmingiem, rozumieniem argumentów i rozpoznawaniem opinii. Nie mają one jednak na celu sprawdzenia umiejętności pisania, dlatego też kandydat będzie musiał napisać tylko jedno lub dwa słowa. Więcej o różnych typach pytań dotyczących czytania w teście IELTS można przeczytać tutaj.

TOEFL - czytanie

Część egzaminu TOEFL poświęcona czytaniu trwa od 54 do 72 minut. Otrzymasz 3 lub 4 teksty, które są dostosowane do poziomu czytania studenta pierwszego roku studiów licencjackich, i będziesz musiał odpowiedzieć na 10 pytań

z każdego z nich.

Niektóre z tekstów mogą być trudne, ale nie trzeba rozumieć każdego słowa, aby uzyskać wysoki wynik. Ważne jest jednak, aby zapoznać się z typami pytań, z którymi można się spotkać. W zależności od komisji egzaminacyjnej wyróżnia się 6 typów pytań:

 • Typ #1 Czytanie informacji opartych na faktach
 • Typ2 Wnioskowanie i retoryka
 • Typ#3 Czytanie słownictwa
 • Typ#4 Upraszczanie zdań
 • Typ#5 Wstawianie tekstu
 • Typ#6 Streszczenie prozy

Kategorie te brzmią skomplikowanie i przyprawiają o ból głowy - ale są o wiele mniej przerażające, niż się początkowo wydaje. Większość pytań to pytania wielokrotnego wyboru i, jak w IELTS, nigdy nie będziesz musiał pisać więcej niż kilka słów. Bardziej szczegółowe wyjaśnienie każdego z typów pytań znajdziesz tutaj.

Zrozumienie formuły pytań jest tak samo ważne dla uzyskania dobrej oceny, jak znajomość języka. Weź lekcje ze specjalistą od TOEFL-u, a skorzystasz z jego wiedzy na temat technik, które pomogły poprzednim uczestnikom testu osiągnąć sukces.

Słuchanie

Części obu egzaminów dotyczące rozumienia ze słuchu są dość podobne, z tą różnicą, że w TOEFL-u treść jest bardziej akademicka.

IELTS - Słuchanie

Część IELTS poświęcona słuchaniu jest taka sama, niezależnie od tego, czy przystępujesz do wersji akademickiej czy ogólnej. Trwa ona 30 minut. Wysłuchasz 4 nagrań (każde z nich odtwarzane jest tylko jeden raz!) i będziesz musiał odpowiedzieć na 40 pytań

w książeczce.

Cztery nagrania mają ustaloną strukturę.

 • Nagranie nr 1 będzie codzienną rozmową między dwiema osobami.
 • Nagranie#2 będzie monologiem na temat codziennej czynności.
 • Nagranienr 3 będzie rozmową pomiędzy maksymalnie czterema osobami w środowisku edukacyjnym.
 • Nagranie nr4 będzie monologiem na temat czegoś akademickiego.

Pytania mogą mieć różny format, ale zawsze będziesz musiał napisać tylko jedno lub dwa słowa, nigdy całe zdania. Niektóre z nich będą miały charakter wielokrotnego wyboru, czasami trzeba będzie opisać diagram, a czasami napisać jedno lub dwuwyrazową odpowiedź. Przeczytaj więcej o sekcji słuchania w IELTS tutaj.

Ćwicz swoje rozumienie różnych akcentów angielskich. IELTS jest bardzo międzynarodowy, więc możesz usłyszeć brytyjski, australijski, nowozelandzki, amerykański lub kanadyjski angielski podczas egzaminu ze słuchu. Jednym z rozwiązań jest wzięcie kilku lekcji z korepetytorami z różnych środowisk anglojęzycznych.

TOEFL - słuchanie

Część TOEFL poświęcona słuchaniu trwa 41-57 minut i zawiera od 28 do 39 pytań

, w zależności od arkusza. Usłyszysz zarówno krótkie wykłady, jak i krótkie rozmowy, zawsze na tematy związane z życiem uniwersyteckim i/lub akademickim.
 • Typ #1: Wykłady. Wysłuchasz 3-4 wykładów, każdy o długości 3-5 minut. Będziesz musiał odpowiedzieć na 6 pytań w każdym wykładzie.
 • Typ #2: Rozmowy. Usłyszysz 2-3 rozmowy, każda o długości 3 minut. Będziesz musiał odpowiedzieć na 5 pytań w każdej rozmowie.

Tematyka i format mają przypominać rozmowy, które usłyszałbyś jako student na anglojęzycznym kursie uniwersyteckim. Możesz robić dowolną liczbę notatek, które pomogą Ci odpowiedzieć na pytania. Więcej informacji o typach pytań można znaleźć tutaj.
Podobnie jak w przypadku IELTS, głosem, który usłyszysz, może być native speaker z dowolnego kraju, w którym angielski jest językiem dominującym. Dobrym pomysłem jest wzięcie kilku lekcji online z korepetytorami pochodzącymi z różnych środowisk anglojęzycznych.

IELTS vs. TOEFL: do którego testu powinieneś przystąpić?

Nadal nie wiesz, do którego testu przystąpić? Zadaj sobie następujące pytania.

 • Który z nich jest preferowany przez instytucję, do której aplikuję? Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś - zajrzyj na ich stronę internetową! Jeśli nie możesz znaleźć tam informacji, napisz do nich. Może się okazać, że możesz udowodnić swój poziom znajomości języka angielskiego w jakiś tańszy, mniej formalny sposób niż zdawanie IELTS lub TOEFL, np. w sposób wymieniony tutaj.
 • Który z nich jest preferowany przez rodzaj instytucji, do której aplikuję? Jeśli organizacja, do której aplikujesz, nie ma żadnych preferencji, spróbuj dowiedzieć się, jaka jest norma branżowa. Ogólnie rzecz biorąc, amerykańskie uczelnie preferują wyniki egzaminu TOEFL,
 • Która z nich lepiej pasuje do moich mocnych stron? Oto kilka czynników, które należy rozważyć: część TOEFL dotycząca mówienia jest nagrywana i odbywa się online, podczas gdy część IELTS dotycząca mówienia wiąże się z rozmową z prawdziwą osobą! W TOEFL-u część dotycząca czytania jest wielokrotnego wyboru, natomiast w IELTS-ie uczniowie muszą pisać krótkie odpowiedzi. W części pisemnej IELTS uczniowie muszą napisać 400 słów w ciągu jednej godziny, podczas gdy TOEFL wymaga 500 słów w ciągu 45 minut.
 • Który z nich jest dla mnie najbardziej praktyczny? Wiele osób posługujących się językiem ESL wybiera IELTS, ponieważ oferuje on setki innych możliwości egzaminacyjnych. Z drugiej strony, test online TOEFL może być wygodniejszy dla tych, którzy mieszkają daleko od miasta.
 • Czy wolę pisać odpowiedzi odręcznie czy na maszynie? Oba testy można zdawać na komputerze, ale IELTS daje też możliwość pracy z ołówkiem i papierem. Nawet jeśli pisanie na klawiaturze jest dla Ciebie szybsze niż pisanie odręczne, pamiętaj, że komputery używane do obu testów będą wyposażone w klawiaturę angielską!

Rozważyłeś wszystkie te pytania i nadal nie wiesz, który wybrać? Wybierz IELTS, zwłaszcza jeśli szukasz możliwości pracy poza Stanami Zjednoczonymi. W ostatnich latach IELTS zyskał większą popularność niż TOEFL. Sprawdź nasze 10 najlepszych wskazówek, jak przygotować się do egzaminu IELTS.

Przygotuj się do IELTS lub TOEFL dzięki indywidualnym korepetycjom

Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na IELTS czy TOEFL, będziesz dążyć do tego, by zdać je za pierwszym razem. Testy te są drogie i czasochłonne: nie jest to typ egzaminu, który chce się zdawać ponownie!

Lekcje wideo 1 na 1 ze specjalistą mogą zaoszczędzić Ci pieniędzy, czasu i wiele stresu. Skorzystaj z pomocy nauczyciela specjalizującego się w IELTS / TOEFL, a będziesz miał przyjaznego eksperta, który będzie Ci kibicował, abyś odniósł sukces. Będzie on sprawdzał Twoje postępy, oceniał Twoje testy praktyczne i powie Ci dokładnie, nad którymi umiejętnościami musisz jeszcze popracować. Nauczyciel będzie miał również do dyspozycji pomocne wskazówki i materiały, które pomogły innym uczniom w osiągnięciu ich ambicji egzaminacyjnych. Sprawdź ofertę korepetytorów Preply w zakresie IELTS i TOEFL, a będziesz zaskoczony, jak przystępna może być pomoc specjalistów w przygotowaniach do egzaminów.