Post

Na czym polega tłumaczenie kontekstowe?

Język to sposób na widzenie i rozumienie świata. Jest nośnikiem naszych idei, myśli i perspektyw naszego świata. Jednak ponieważ człowiek jest zasadniczo zwierzęciem społecznym, nieustannie wchodzimy w interakcję z naszym środowiskiem. Ta interakcja ze środowiskiem jest czynnikiem czasu i przestrzeni.

Dlaczego kontekst jest ważny?

Jeśli chodzi o komunikację w dowolnym języku, kontekst jest naprawdę ważny. Aby tłumaczenie było dobre, ważne jest, aby zawsze informować tłumaczy o kontekście podanego przez ciebie tekstu.

Tłumaczenie maszynowe - bezpłatne tłumaczenie w Internecie – zawsze obarczone jest błędem właśnie z powodu niemożności określenia kontekstu. Kontekst wpływa na znaczenie frazy lub zdania. Jest powiązany ze środowiskiem, w którym odbywa się komunikacja. W tłumaczeniu kontekst jest bardzo ważny: jedno słowo może oznaczać inną rzecz w zależności od kontekstu, w jakim jest używane.

Rozumienie

Aby dokonać tłumaczenia, musisz zrozumieć tekst. Dobre zrozumienie jest kluczem do skutecznego tłumaczenia. Zdanie lub tekst składa się ze słów i wyrażeń, ale wymaga przemyślenia, porównania zdań wokół niego, aby w pełni zrozumieć jego znaczenie. Tłumaczenie musi uwzględniać branżę lub dziedzinę, w której dokument będzie używany oraz jego cel. Tłumaczenie / język można kierować na określone dziedziny; jego kontekst może być techniczny, medyczny, legislacyjny itp.

Umiejętność tłumaczenia specjalistycznej dokumentacji oznacza, że tłumacz musi posiadać określone umiejętności i wiedzę, aby zrozumieć kontekst i jak sformułować tłumaczenie. Oznacza to, że tłumacze muszą być wyspecjalizowani w określonej dziedzinie, aby móc prawidłowo tłumaczyć.

książka otwarta leżąca obok notatnika

Na co zwrócić uwagę?

Przez kontekst rozumie się całe środowisko, w którym słowo lub zdanie jest wyrażone, lub wypowiedziane. Dlatego tłumacz musi wejść w tło tekstu, aby go zrozumieć. W ten sposób tłumacz najpierw pozbawia kontekst oryginalnego tekstu i ponownie umieszcza go w kontekście tekstu docelowego. Szukając kontekstu tekstu, mogą istnieć dwie kategorie czynników, które mogą wpływać na znaczenie kontekstu tekstowo-językowego lub kontekstu sytuacyjnego. Lingwistyczny kontekst oznacza czynniki językowe wpływające na znaczenie tekstu. Żadne słowo w tekście nie występuje osobno, ale wchodzi w interakcję z innymi słowami w tekście oraz z całym tekstem. Ta interakcja między słowami determinuje ich znaczenie, a nie pojedyncze znaczenie. Na przykład słowo prasa może oznaczać maszynę lub też gazetę. W zależności od kontekstu słowo to będzie miało zupełnie inne znaczenie.

Bezpośredni kontekst odnosi się do słów lub zdań, które sprawiają, że kontekst jest widoczny w całym tekście. Odległy kontekst odnosi się do istnienia słowa lub zdania w innym miejscu. Może odnosić się do autora, który użył tego słowa w innym miejscu lub mogą istnieć szczególne powody, aby użyć tego słowa lub frazy. Kontekst sytuacyjny odnosi się do czynników sytuacji i okoliczności wpływających na znaczenie tekstu. Te czynniki są nieco trudniejsze do rozpoznania niż czynniki językowe. Czynniki sytuacyjne mogą dotyczyć wyrazu na poziomie mikro oraz środowiska społecznego, politycznego i gospodarczego, a także całej kultury. Istnieją zatem specyficzne zwroty, które są charakterystyczne dla danej kultury. Przykładem może być sformułowanie – już był w ogródku, już witał się z gąską. Bez rozumienia znaczenia tego „przysłowia”, praktycznie niemożliwe jest zrozumienie kontekstu zdania, a całość wypowiedzi jawi się jako absurdalna. Ideologie mogą być również czynnikiem odwołującym się do kontekstu. Dlatego język należy traktować jako część kultury i rozumieć w jej kontekście.