Post

Nauka języków i zamknięcie: przełamywanie barier biznesowych w czasie pandemii

W tym niezwykłym momencie w historii ludzkości nauka języków obcych staje się nie tylko coraz bardziej popularna, ale i niezbędna dla rozwoju firm.

Praca zdalna demokratyzuje możliwości na całym świecie. Ludzie mogą teraz pracować dla firmy oddalonej od morza, i to z własnej sypialni. Spotify jest jedną z ostatnich firm, o których zrobiło się głośno po przyjęciu zasady "pracuj z dowolnego miejsca", co stanowi największą zmianę warunków pracy w historii współczesnej.

W związku z rosnącą internacjonalizacją, przyspieszoną przez takie wydarzenia jak COVID-19, rośnie zapotrzebowanie na umiejętności językowe. Wielojęzyczność otwiera więcej możliwości dla profesjonalistów, ponieważ firmy mają dostęp do szerszych rynków.

Przedsiębiorstwa polegają na komunikacji międzykulturowej, aby tworzyć międzynarodowe partnerstwa, obsługiwać klientów za granicą i pomagać swoim pracownikom w rozwoju.

Globalne zapotrzebowanie na języki stale rośnie

Mówiąc prościej, jeśli znasz wiele języków, Twoje umiejętności są poszukiwane. W 2019 r. organizacja The Language Educator stwierdziła, że prawie jeden na czterech amerykańskich pracodawców przyznał, że utracił możliwości biznesowe lub nie był w stanie ich wykorzystać, ponieważ jego pracownicy nie znali języków obcych.

Wielojęzyczna, zróżnicowana siła robocza może pomóc firmom zniwelować różnice między obecnymi i potencjalnymi klientami. W tym samym raporcie Language Educator zbadano, że amerykańskie firmy potrzebują wielojęzycznych pracowników, aby zachować konkurencyjność. Dziewięciu na dziesięciu pracodawców stwierdziło, że oczekuje od swoich pracowników znajomości języków innych niż angielski. Większość (56%) uznała również, że zapotrzebowanie na języki obce wzrosło w ciągu ostatnich 5 lat i będzie rosło nadal.

Podstawowe usługi, takie jak opieka zdrowotna, usługi profesjonalne i budownictwo przewidują, że w nadchodzących latach będą w większym stopniu polegać na wielojęzycznych specjalistach.

Nie tylko amerykańskie firmy odczuwają deficyt językowy. Już w 2014 r. badanie CBI/Pearson Education wykazało alarmujący niedobór osób posługujących się językami obcymi w Wielkiej Brytanii. W raporcie stwierdzono, że znaczenie języków będzie prawdopodobnie nadal rosło, "ponieważ ambitne firmy starają się wejść na nowe, szybko rozwijające się rynki".

Od tego czasu Akademia Brytyjska oszacowała, że koszt braku języków w Wielkiej Brytanii wynosi 3,5% PKB tego kraju. Z tego powodu Akademia stwierdza, że nauka języków obcych ma zasadnicze znaczenie dla odbudowy pandemii.

Wraz z coraz bardziej umiędzynarodowionymi firmami i rosnącym zapotrzebowaniem na języki rosła liczba aplikacji, platform i zasobów internetowych. A kiedy w marcu 2020 r. rozpoczęły się blokady COVID-19, liczba osób chcących uczyć się języka za pomocą tych narzędzi gwałtownie wzrosła.

Jak COVID-19 zmienił naukę języków obcych

W czasie pandemii zwykłe kontakty międzyludzkie zostały poświęcone na rzecz konieczności zachowania dystansu społecznego. Paradoksalnie, w czasie COVID-19 więcej osób niż kiedykolwiek uczy się języków obcych.

Aplikacje do nauki języków obcych, takie jak Duolingo, odnotowały w 2020 r. wzrost liczby nowych użytkowników na całym świecie o 67% w porównaniu z rokiem 2019. W Wielkiej Brytanii, kraju słynącym z jednojęzyczności, odnotowano wzrost liczby nowych użytkowników o 132%, czyli prawie dwukrotnie więcej niż wynosi średnia światowa.

W Preply zaobserwowaliśmy podobny wzrost liczby nowych użytkowników w ciągu ostatniego roku, a także liczby godzin spędzonych przez nich na nauce języka z korepetytorem. Kiedy w marcu 2020 roku nastąpiła blokada, Preply odnotował ogromny wzrost liczby nowych użytkowników, którzy chcieli uczyć się języka z korepetytorem online.

Pandemia była zapałką, która rozpaliła ogień do nauki języków obcych. Ale dlaczego?

Niedawno przeprowadzone przez British Council badanie dotyczące nauki języków obcych sugeruje, że wielu dorosłych Brytyjczyków żałuje, że nie opanowało języka obcego na wcześniejszym etapie życia. Tylko 9% respondentów stwierdziło, że kontynuowało naukę języka obcego, którego nauczyli się w szkole, ale 64% żałuje, że tego nie zrobiło. Pandemia wyzwoliła skumulowane emocje: więcej czasu na naukę nowych rzeczy spowodowało wzrost zainteresowania nauką języków obcych.

Nie należy jednak mylić nauki języków obcych z "sposobem na spędzenie czasu" podczas pandemii. Jest to umiejętność na całe życie. Dlatego też rozmawialiśmy z osobami pracującymi, które używają języka obcego w codziennej pracy. Chcieliśmy dowiedzieć się, dlaczego uczą się oni języka obcego podczas COVID-19.

Oferujemy korepetycje online z ponad 50 języków.

Preply to jedna z wiodących platform edukacyjnych, która zapewnia lekcje 1 na 1 z certyfikowanymi korepetytorami za pośrednictwem ekskluzywnego czatu wideo.

  • Znajdź mojego korepetytora online teraz
  • 1456 opinii, "Doskonały"

Korzyści z nauki języka dla biznesu

Osobom, z którymi rozmawialiśmy, udaje się dopasować godziny nauki do ich napiętego grafiku, ponieważ język jest im potrzebny do codziennej komunikacji. Chcieliśmy również dowiedzieć się, jaka jest ich główna motywacja do nauki języka.

Pierwsze dane z naszego badania pokazują, że opanowanie języka najbardziej znanego w danej branży lub na rynku docelowym przynosi ogromne korzyści biznesowe:

  • Język zwiększa jasność komunikacji, pozwalając na bliższe i bardziej wspólne doświadczenia ze współpracownikami.
  • Język stymuluje możliwość nawiązywania międzynarodowych partnerstw biznesowych i globalnego rozwoju.
  • Język zwiększa możliwości rozwoju umiejętności i przyspiesza rozwój kariery.
  • Dzięki językowi klienci czują się bardziej wspierani.

Na co dzień pracujący profesjonaliści używają języka głównie do komunikowania się ze swoimi kolegami. Nauka języka korporacyjnego jest opłacalna dla biznesu: im lepiej pracownik potrafi porozumiewać się z innymi pracownikami, tym mniej czasu traci na rozwiązywanie problemów i tym mniej popełnia błędów. Język pomaga również pracownikom czuć się bardziej związanymi ze swoim zespołem.

Nasze badanie wykazało, że komunikowanie się z partnerami biznesowymi znalazło się na drugim miejscu. Nie ma wątpliwości, że mówienie tym samym językiem, co partner biznesowy, buduje silniejszą, bardziej osobistą więź. Trzecim najważniejszym czynnikiem było rozumienie wystąpień na wykładach, konferencjach i innych materiałach poświęconych samodoskonaleniu. Znajomość nowego języka może pomóc w przyswajaniu nowych informacji i rozwijaniu nowych umiejętności.

Przeważającą motywacją do nauki drugiego języka jest chęć rozwoju zawodowego. Komunikując się w sposób jasny i pewny, pracownicy mogą otworzyć się na nowe możliwości rozwoju zawodowego - zarówno jeśli chodzi o ich rolę, jak i wynagrodzenie. Budując więzi z partnerami i klientami, osoby uczące się języka zwiększają swoją wartość i poprawiają funkcjonowanie firmy. A ucząc się poprzez zasoby, wykłady i konferencje w danym języku, mogą rozwijać umiejętności miękkie i twarde, które są im potrzebne do rozwoju.

Liderzy mówią o korzyściach biznesowych wynikających z różnorodności językowej

Dane, którymi się podzieliliśmy, to tylko mały wycinek tego, dlaczego języki są ważne zarówno dla pracowników, jak i dla firm. Aby dowiedzieć się więcej, zapytaliśmy dwóch liderów biznesu, w jaki sposób wielojęzyczność pomaga w rozwoju ich firm.

Elizabeth Jones
Dyrektor ds. zarządzania programami w Seedstars

"Potrzeba posługiwania się wieloma językami zależy od branży, w której działasz. Jeśli Twój rynek docelowy jest bardzo specyficzny i lokalny, może to nie być konieczne. Jednak w przypadku firm międzynarodowych, a nawet restauracji, które obsługują wielu turystów, znajomość wielu języków jest kluczowa.

Nauka drugiego języka była dla mnie absolutnym bodźcem do rozwoju osobistego, dzięki któremu mogłam rozwijać się zarówno osobiście, jak i zawodowo. W kontekście COVID nie jestem pewien, czy zaszło wiele zmian. Myślę, że świat był już bardzo zglobalizowany i potrzeba znajomości wielu języków była już ważna, ale być może w ciągu ostatniego roku wzrosła.

Dla międzynarodowych firm, takich jak Seedstars, wielojęzyczność nie jest czynnikiem w 100% decydującym, ale jest to wyraźny wyróżnik. Myślę, że każdy w firmie posługuje się co najmniej dwoma językami. To dla nas naprawdę ważne, aby móc komunikować się z ludźmi z wielu różnych regionów. Seedstars zawsze był firmą działającą zdalnie, ale ten fakt pozwala nam zatrudniać pracowników na całym świecie bez ograniczeń. Daje nam to również możliwość rekrutowania bardziej zróżnicowanych talentów z różnymi umiejętnościami, dzięki czemu mamy bardzo zróżnicowany zespół.

Rada dla osób poszukujących pracy? Jako że po COVID wszystko staje się coraz bardziej wirtualne, powiedziałbym, że dobra komunikacja jest kluczowa. Wiedz, jak podkreślić swoje umiejętności w zwięzły i jasny sposób, i upewnij się, że wyjaśnisz, co wyróżnia Cię spośród innych kandydatów (mówiąc o swoich umiejętnościach językowych, doświadczeniach życiowych itp.) Znajdź sposoby na aktywne dotarcie do menedżerów odpowiedzialnych za rekrutację, nie ograniczaj się do wysłania aplikacji e-mailem i liczenia na to, że zostaniesz wybrany spośród wielu zgłoszeń... zrób coś więcej."

Michael Liu
Współzałożyciel w Boostcamp

"Boostcamp to darmowa aplikacja do edukacji fitness, której celem jest uczynienie fitnessu dostępnym dla każdego. W tym celu planujemy uruchomić wersje naszej aplikacji w języku chińskim, hiszpańskim i innych. Obecnie Boostcamp zatrudnia wspaniałego inżyniera z Chin, z którym komunikujemy się za pomocą mieszanki języka angielskiego i mandaryńskiego.

Planujemy w dalszym ciągu powiększać nasz zdalny zespół w lokalizacjach międzynarodowych. Wielojęzyczność jest czynnikiem, który bardzo cenimy w naszym procesie rekrutacji. Biorąc pod uwagę nasze cele związane z zatrudnianiem zespołów zdalnych, jest to cenny atut, który powinni posiadać wszyscy pracownicy, aby tworzyć wysoko wydajne zespoły. Dla przyszłych partnerów Boostcamp w zakresie coachingu chcemy znaleźć certyfikowanych coachów, którzy potrafią mówić po chińsku, hiszpańsku i w innych językach, abyśmy mogli dotrzeć do większej liczby osób na całym świecie.

Przejście na pracę zdalną z pewnością zmieniło sposób, w jaki zatrudniamy pracowników. Zobaczyliśmy, że pracownicy mogą być tak samo produktywni w domu, jak w biurze, co bardzo otworzyło nam drogę do kandydatów, a teraz zatrudniamy osoby z całego świata."

Globalne firmy potrzebują globalnej komunikacji

Dzięki językom otwierają się ekscytujące możliwości zarówno dla firm, jak i dla pracowników. W tym artykule omówiliśmy niektóre z zalet wielojęzyczności i komunikacji międzykulturowej: sprzyjają one nawiązywaniu kontaktów w miejscu pracy, pomagają w nawiązywaniu międzynarodowych partnerstw biznesowych, umożliwiają firmom lepszą obsługę klientów na całym świecie, a specjalistom pomagają w poszerzaniu umiejętności.

Ponieważ pandemia wciąż popycha nas w kierunku zglobalizowanego świata, wartość nauki języków obcych wykracza poza zwykłe znalezienie nowego hobby, aby "wypełnić czas". Zamiast tego, integracja z nową kulturą poprzez język może tworzyć znaczące więzi i prowadzić firmy i osoby w nich pracujące na drodze do rozwoju.