Post

Tłumaczenia Pisemne, Przysięgłe i Zwykłe – Rodzaje

Jednym z najpopularniejszych rodzajów tłumaczeń jest tłumaczenie pisemne. Choć może się wydawać, że tego typu tłumaczenie jest stosunkowo łatwe dla tłumacza, nie oznacza to, że jeśli chodzi o tłumaczenia pisemne, wymagana jest mniejsza wiedza, zaangażowanie i doświadczenie niż w przypadku innych rodzajów tłumaczeń. Tłumaczenia pisemne, podobnie jak wszystkie inne tłumaczenia, wymagają wiedzy, profesjonalizmu i poświęcenia tłumacza. Aby sklasyfikować rodzaje tłumaczeń, musimy wziąć pod uwagę różne kryteria, takie jak: aspekt prawny tłumaczenia, kto jest autorem tłumaczenia oraz jaki tekst jest tłumaczony, biorąc pod uwagę jego treść i styl.

Jaka jest różnica między tłumaczeniem zwykłym a przysięgłym?

Bez względu na swoją wagę i znaczenie - każdy dokument musi być dokładnie przetłumaczony z jednego języka na inny. Tłumacz przysięgły zobowiązuje się do poniesienia odpowiedzialności cywilnej za ewentualne błędy w dokumencie. Jeśli klient poniesie straty z powodu nieprawidłowego tłumaczenia, może dochodzić odszkodowania. Ponadto tłumaczenie uwierzytelnione jest wydawane wyłącznie w wersji papierowej i musi posiadać okrągłą pieczęć zawierającą imię i nazwisko tłumacza oraz pozycję osoby na oficjalnej liście tłumaczy przysięgłych. Widoczna jest również różnica w cenie - tłumaczenia zwykłe są tańsze niż ostemplowane przez tłumacza przysięgłego.

Kiedy potrzebne jest tłumaczenie przysięgłe?

Wszystkie dokumenty, które są prawnie wiążące i złożone w urzędach, muszą być opatrzone pieczęcią przez tłumacza przysięgłego. To na przykład:

• zaświadczenia o stanie cywilnym,

• dokumenty własności,

• listy,

• potwierdzenie zatrudnienia,

• stopnie magisterskie,

• zaświadczenia o niekaralności.

Dokumenty przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego są również wymagane przy składaniu dokumentów do zagranicznych banków i innych instytucji finansowych.

Kiedy wystarczy zwykłe tłumaczenie?

W przypadku wszystkich innych dokumentów, takich jak oferty biznesowe, życiorysy, listy motywacyjne, rekomendacje, umowy prawne - pieczęć tłumacza przysięgłego nie jest wymagana. Jednak bez względu na to, jakiego rodzaju tłumaczenia potrzebujesz, zawsze powinieneś wybierać zaufanego i rzetelnego tłumacza, który ma szereg pozytywnych recenzji od zadowolonych klientów. Zarówno tłumaczenia uwierzytelnione, jak i zwykłe wymagają od tłumacza płynnej znajomości języka i umiejętności przetłumaczenia tekstu bez naruszania jego znaczenia - to rozwiązanie dla osób i firm poszukujących rzetelnego tłumacza.

osoba pracująca w biurze przy komputerze

Jakość biura

Każdy tłumacz specjalizuje się w tłumaczeniu materiałów na określony język obcy (czasami na kilka języków) zgodnie z kierunkiem dokumentów. Mogą to być tłumaczenia techniczne, tłumaczenia medyczne, prawnicze, tłumaczenia stron internetowych i tłumaczenia dla handlu, dla biur podróży.

Tłumaczenie uwierzytelnione jest potrzebne zawsze wtedy, gdy trzeba dostarczyć przetłumaczone dokumenty na potrzeby procedur administracyjnych. Każde tłumaczenie dokumentów urzędowych jest wymagane przez organy rządowe (dowody osobiste, dokumenty pobytowe itp.) i musi być poświadczone. Warto skontaktować się z biurem tłumaczeń i przedstawić dokumenty, które chcesz przetłumaczyć. Każde profesjonalne biuro tłumaczeń będzie umieć ocenić czy dany tekst wymaga tłumaczenia przysięgłego, czy zwykłego. Tłumacz przysięgły ma też większą wiedzę niż tłumacz, który wykonuje zlecenia niewymagające poświadczenia. Musi on nie tylko znać dany język i jego specyfikę, ale także kontekst i wszelkie niuanse, które mogą okazać się bardzo ważne przy tłumaczeniu danego tekstu.