Post

Tłumaczenia przysięgłe online: podpis elektroniczny to nowy standard

Obecnie zdecydowana większość (jeśli nie wszyscy) wykwalifikowanych tłumaczy przysięgłych korzysta z podpisu elektronicznego. Jest to forma poświadczenia wiarygodności przygotowanego tłumaczenia lub innego dokumentu. Jakie są zalety korzystania z podpisu elektronicznego? Czy jest on bezpieczny?

Podpis elektroniczny to prosty, bezpieczny i łatwy sposób poświadczania tłumaczeń

Nieustanny rozwój technologii znacznie poprawił wydajność wielu polskich firm, w tym profesjonalnych biur tłumaczeń. Podpis elektroniczny jest jednym z najbardziej praktycznych i powszechnie stosowanych rozwiązań technologicznych. Możemy go spotkać w wielu organizacjach urzędowych i administracyjnych. Czym jest podpis elektroniczny? Zgodnie z informacjami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr Jest to połączenie danych elektronicznych i pisemnych, które umożliwia identyfikację osoby podpisującej dokument lub weryfikację podmiotów za pomocą środków elektronicznych. E-podpis można zdefiniować jako mechanizm podpisu cyfrowego, który pozwala danej osobie wyrazić swoją wolę.

Obecnie e-podpis jest wykorzystywany w wielu branżach. Również na polskim rynku jest coraz więcej firm, które wykorzystują podpis elektroniczny jako sposób na weryfikację prawdziwości i rzetelności danych. Podobnie jest w przypadku tłumaczeń przysięgłych. Więcej na ten temat możemy przeczytać w art. 18 ust. 1 lit. a ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1505. W treści artykułu czytamy, że "Tłumacz przysięgły może poświadczyć przetłumaczoną lub zeskanowaną kopię dokumentu w postaci elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego". Poświadczenie elektronicznej kopii dokumentu może nastąpić wyłącznie na podstawie jego oryginalnego tłumaczenia lub odpisu.

Osoby korzystające z usług tłumacza przysięgłego mogą więc czuć się bezpiecznie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podpisanie dokumentów podpisem elektronicznym ma taki sam skutek prawny jak poświadczone tłumaczenie w formie pisemnej. Tłumacz przysięgły może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za błędnie przetłumaczoną dokumentację, co może negatywnie wpłynąć na przebieg toczącej się sprawy.

Korzystanie z podpisów elektronicznych przez tłumaczy przysięgłych - zalety i wady.

Stwierdziliśmy już, że podpis elektroniczny jest nie tylko wygodny, ale i bezpieczny. Rozwiązanie to od początku swojego istnienia jest chętnie stosowane zarówno przez zleceniodawców, jak i zleceniobiorców. Jego popularność wciąż rośnie.

Jakie są zalety podpisu elektronicznego? Najważniejszym czynnikiem jest wygoda. Ta forma uwierzytelniania dokumentów pozwala nam zaoszczędzić czas i uniknąć długich kolejek w biurze tłumaczeń lub innej oficjalnej instytucji. Cały proces odbywa się drogą elektroniczną, a wszystkie środki bezpieczeństwa są ściśle przestrzegane. Gwarantuje to, że dane osobowe nie zostaną przypadkowo udostępnione lub wykorzystane przez osoby trzecie.

Podpis elektroniczny przyspiesza również proces archiwizacji danych, co jest szczególnie przydatne w przyszłości, gdy będziemy potrzebowali zlokalizować ważny dokument sprzed lat.

Korzystanie z elektronicznego uwierzytelniania dokumentów jest korzystne dla obu stron, gdyż uwzględnia zarówno pracę tłumaczenia przysięgłego, jak i korzystanie z niego przez biura tłumaczeń. Jest to świetny sposób na skrócenie czasu potrzebnego na korektę dokumentów tłumaczonych dla klientów, którzy będą podróżować za granicę. Rozwiązanie to jest również przydatne, gdy wybrane przez nas biuro tłumaczeń przysięgłych mieszka w innej lokalizacji i świadczy usługi online.

Jakie są wady takiego rozwiązania? Okazuje się, że nie wszystkie biura tłumaczeń przysięgłych oferują swoim klientom możliwość skorzystania z podpisu elektronicznego. Przed podjęciem decyzji najlepiej potwierdzić, że biuro tłumaczeń, które bierzemy pod uwagę, oferuje ten rodzaj podpisu dokumentów. Nasze Biuro Tłumaczeń jest jedną z takich firm, specjalizującą się w tłumaczeniach uwierzytelnionych (przysięgłych), specjalistycznych i technicznych.