Post

Tłumaczenia uwierzytelnione nie są tłumaczeniami przysięgłymi, ale tłumaczami przysięgłymi.

W naszym życiu mogą pojawić się sytuacje, w których będziemy musieli przetłumaczyć oficjalne dokumenty. Z usługi tłumaczenia przysięgłego korzystamy niezależnie od tego, czy tłumaczymy dokumenty na język polski, czy na język obcy. Jest to bowiem wymagane przez prawo oraz różne urzędy i instytucje. Przywykliśmy mówić, że tłumaczenie przysięgłe jest wymagane. Ale czy rzeczywiście tak jest?

Zacznijmy od podstaw i wyjaśnijmy, czym jest tłumaczenie przysięgłe. Jest to osoba, która specjalizuje się w tłumaczeniu oficjalnych dokumentów związanych ze sprawami notarialnymi lub sądowymi. Tłumacz przysięgły to osoba, która posiada uprawnienia do uwierzytelniania dokumentów obcojęzycznych. Aby zostać tłumaczem przysięgłym należy nie tylko zdać egzamin, ale także spełnić określone wymagania. Należy pamiętać, że tłumacz przysięgły jest traktowany jak urzędnik. Możemy wymienić następujące:

Posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa jednego z krajów członkowskich Unii Europejskiej

- Biegła znajomość języka polskiego oraz drugiego języka obcego.

- Niekaralność,

- Pełna zdolność do czynności prawnych

- Tytuł magistra filologii z tłumaczeniem na wybrany język.

Tłumaczenie przysięgłe znane jest również jako

Przejdźmy do sedna naszego artykułu. Termin "tłumaczenie przysięgłe", którego często używamy do tłumaczenia oficjalnych dokumentów, jest w rzeczywistości fałszywy. W środowisku tłumaczy nie jest ono używane.

Należy pamiętać, że mamy do czynienia z tym samym rodzajem tłumaczenia - różni się tylko nazewnictwo. Poprawne wykonanie usługi uzgodnimy z naszym usługodawcą stosując potoczne określenie tłumaczenia. Należy jednak pamiętać o prawidłowym nazewnictwie tego typu tłumaczeń.

Czym są tłumaczenia przysięgłe?

Czym są tłumaczenia przysięgłe? Jak już wspomnieliśmy, jest to tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego i poświadczone przez niego wpisem do specjalnego rejestru tłumaczy przysięgłych. Ten rodzaj tłumaczenia może być wykonywany wyłącznie przez osobę posiadającą uprawnienia i wpisaną do rejestru tłumaczy przysięgłych. Każdy tłumaczony dokument musi być również odpowiednio oznaczony. Tłumaczenia poświadczone zawierają pieczęć, podpis tłumacza i numer repertorium, a także datę i miejsce tłumaczenia. Ważne jest, aby określić, czy dokument jest poświadczoną kopią czy oryginałem.

Jakie dokumenty wymagają tłumaczenia przysięgłego?

Każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, w której tłumaczenie przysięgłe będzie niezbędne. Tłumaczenia przysięgłe są bowiem potrzebne zarówno w biznesie, jak i w życiu prywatnym.

- podejmowanie pracy za granicą (wówczas wymagane są tłumaczenia dyplomów i świadectw ukończenia studiów),

tłumaczenie dokumentów urzędowych (akty urodzenia i inne dokumenty urzędowe, takie jak karty pojazdu, rejestry karne, dowody rejestracyjne itp.)

- Zagraniczne leczenie medyczne (tłumaczenia dokumentacji medycznej).

Z tłumaczeń przysięgłych korzystają również osoby nawiązujące kontakty biznesowe. Przykłady takich dokumentów obejmują:

- Umowy i statuty spółek

- wyroki sądowe

- wyciągi z rejestru handlowego

- Odpisy z rejestru przedsiębiorców

- Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON

Kiedy potrzebujemy pomocy tłumacza przysięgłego?

Innym powszechnym przekonaniem na temat tłumaczeń przysięgłych jest to, że są one wymagane w przypadku wszystkich oficjalnych dokumentów i pism. Nie jest to do końca zgodne z prawdą. W wielu przypadkach wystarczy "zwykłe" tłumaczenie.

Możemy wymienić następujące sytuacje, w których nie potrzebujemy tłumacza przysięgłego:

- przygotowywanie dokumentów do komunikacji wewnętrznej w firmie

- Tworzenie i tłumaczenie ofert

Tłumaczenie dokumentów przetargowych

- tłumaczenie i przygotowywanie sprawozdań finansowych i raportów.

Aplikując na dane stanowisko, również nie będziemy potrzebować usług tłumacza przysięgłego. CV i list motywacyjny możemy stworzyć sami lub wybrać tłumacza nieposiadającego certyfikatu.

Tłumacze przysięgli

Większość z nas uważa, że tłumaczenia przysięgłe wykonywane przez tłumacza przysięgłego to tłumaczenia dokumentów pisemnych. Tak jednak nie jest. Tłumacz przysięgły często zajmuje się również tłumaczeniami ustnymi.

Gdy para bierze ślub, tłumacz przysięgły jest niezbędny, jeśli jedno z nich nie mówi po polsku. Jeśli jedna ze stron aktu notarialnego nie posługuje się językiem polskim, konieczne będzie tłumaczenie przysięgłe.

Tłumaczenie przysięgłe to termin, który jest używany w języku potocznym i nie pojawia się w środowisku tłumaczy. Nie ma nic złego w tym, że ludzie używają tego terminu, ponieważ kojarzy się on z zawodem tłumacza przysięgłego.

Ważne jest, aby o tym pamiętać i w miarę możliwości podawać prawidłową nazwę tego typu tłumaczenia. Ułatwi nam to komunikację z tłumaczem oraz załatwianie spraw w urzędach i instytucjach.