Post

Wskazówki dotyczące tłumaczeń medycznych: Najważniejsze rzeczy, które Twoja firma powinna wiedzieć!

Istnieją różne rodzaje dokumentów, które dotyczą dziedziny medycyny. Takimi dokumentami mogą być instrukcje obsługi, ulotki informacyjne dla pacjenta (PIL), formularze świadomej zgody (ICF) i wiele innych. Kluczowymi składnikami najwyższej jakości tłumaczenia medycznego są wiedza i zasoby.

Tłumaczenie dokumentacji medycznej może mieć istotne znaczenie. Na przykład, gdy dana osoba bierze udział w badaniu klinicznym, ale nie zna języka. Kiedy lekarze znajdują się w takiej sytuacji, zwracają się do tłumacza lub biura tłumaczeń. Nie ma wystarczająco mocnego słowa, aby podkreślić, jak ważne jest powierzenie tłumaczenia ekspertowi - tłumaczowi, który posiada wymaganą wiedzę i wieloletnie doświadczenie w branży tłumaczeniowej.

Najprościej mówiąc, błędy w tekstach medycznych mogą mieć fatalne skutki, a w najbardziej nieszczęśliwych przypadkach nawet śmiertelne. Błędne tłumaczenia nie wchodzą w grę, gdy mówimy o tym, co najcenniejsze - o zdrowiu człowieka. Z tego powodu niezbędna jest ścisła współpraca z lekarzami i ekspertami w danej dziedzinie. W celu stworzenia dokładnych i zrozumiałych tekstów, które będą mogły jak najlepiej służyć swojemu celowi.

Dokumentacja medyczna podlega przecież surowym przepisom. Niezgodności mogą skutkować opóźnieniami w uzyskaniu zatwierdzenia. To może być koniec, zmniejsza to szanse pacjentów na uzyskanie innowacyjnego leczenia lub procedury, a kto tego chce?

Trminologia medyczna
Terminologia medyczna
Oprócz tłumaczy, lekarze i inni pracownicy służby zdrowia mogą również pracować jako tłumacze i oferować takie usługi.

Jest to teoretycznie duża zaleta, ponieważ ma się wtedy pewność, że osoba tłumacząca jest absolutnie zaznajomiona z terminologią medyczną, schorzeniami, chorobami i żargonem medycznym, ale to nie wystarczy.

Jeśli jednak lekarz jest skłonny podjąć się tłumaczenia, należy pamiętać o pewnych kwestiach. Aby być skutecznym tłumaczem, powinien posiadać umiejętność pisania i płynność, w przeciwnym razie może ucierpieć czytelność.

Kto może zostać tłumaczem medycznym?
Zasadniczo tłumacze powinni posiadać odpowiednią wiedzę w dziedzinie, na którą tłumaczą. Jest to szczególnie ważne w przypadku tekstów medycznych. Terminologia medyczna jest bardzo specyficzna i często wymaga wielu badań nawet dla doświadczonego tłumacza. Tłumacze (podobnie jak lekarze) często muszą specjalizować się w określonej dziedzinie, np. gastroenterologii, endokrynologii, neurologii itp.

Nie tłumaczą oni po prostu każdego dokumentu medycznego, który mogą otrzymać. Kolejną ważną rzeczą jest to, że teksty specjalistyczne muszą być absolutnie bezstronne. Oznacza to, że jeśli tłumacz ma zbyt silne odczucia w stosunku do tekstu źródłowego (może się z nim zgadzać lub nie), może to wpłynąć na ogólną koncepcję. Ostatecznie, tendencyjne podejście może skutkować złą interpretacją tekstu źródłowego.

Wykwalifikowany tłumacz medyczny powinien również mieć dostęp do odpowiednich materiałów referencyjnych. Takie zasoby pozwolą mu na lepsze zrozumienie tekstu źródłowego. W przypadku tłumaczeń medycznych ważne jest, aby tłumacz miał dostęp do terminologii medycznej w obu językach. Pomoże im to zweryfikować poprawność użycia terminów.


Jakie wyzwania wiążą się z tłumaczeniem tekstów medycznych?

Jak w przypadku każdego innego rodzaju tłumaczenia, mogą pojawić się wyzwania. W przypadku tłumaczeń medycznych można być pewnym, że natkniemy się na co najmniej kilka z nich.

Przykładem takich wyzwań mogą być skróty. Skróty w terminologii medycznej powinny być ściśle przestrzegane i nie ma w tym nic dziwnego. Istnieją przypadki, w których skrót nie powinien być lokalizowany. Tłumacz zajmujący się tekstem powinien umieć przeprowadzić odpowiedni research. Ewentualnie, powinien posiadać odpowiednie umiejętności w danej dziedzinie medycyny i wykonać tłumaczenie zgodne z prawdą.

Jest jeszcze jedno wyzwanie, przed którym często stają lekarze i pracownicy służby zdrowia. Mowa tu o trudnościach w komunikacji.

Wyobraź sobie, że jesteś lekarzem lub głównym badaczem, jak nazywają się w badaniach klinicznych. Masz pacjentów różnych narodowości. Nawet jeśli znasz jeszcze jeden język, to z pewnością nie wystarczy, aby w pełni zrozumieć stan pacjenta i jego historię medyczną.

Kiedy pojawiają się takie wyzwania, z pomocą przychodzi wykwalifikowany tłumacz medyczny. To właśnie tłumacze medyczni stanowią pomost pomiędzy pracownikami służby zdrowia a pacjentami. Z tego powodu należy uznać ich za cenny nabytek.

Nie jest łatwo natknąć się na wykwalifikowanego tłumacza - takiego, który posiada niezbędną wiedzę, aby wykonać tłumaczenie medyczne wysokiej jakości. Aby stać się takim tłumaczem, trzeba lat, skrupulatności i niekończącego się pragnienia wiedzy. Medycyna rozwija się każdego dnia, a wraz z nią tłumacze.

Czym jest Eponim?
Myśląc o eponimie
Kolejną rzeczą, która nasuwa się na myśl jest kwestia eponimów. Dla tych, którzy nie wiedzą co to jest eponim, jest to coś nazwane na cześć osoby. W medycynie można to zaobserwować w przypadku różnych rodzajów chorób, sprzętu medycznego itp. Na przykład, choroba Alzheimera, choroba Crohna, itp.

Kiedy tłumacze przekształcają znaczenie eponimu z jednego języka na drugi, stają przed wyzwaniem. Często zdarza się, że nazwa danej choroby lub sprzętu jest eponimem również w języku docelowym. A jeśli to nie wystarczy, może się zdarzyć, że źródło jedynie opisuje termin lub wywodzi się on z języka łacińskiego, co dodatkowo utrudnia pracę tłumacza.

Istnieje jeszcze jedno wyzwanie, które może niektórych zaskoczyć. Jest to różnica kulturowa. Można zapytać, jakie to ma znaczenie dla tłumaczeń medycznych? Odpowiedź jest prosta - w różnych krajach tytuły pracowników medycznych są różne, co stanowi wyzwanie dla tłumacza i jeśli nie zostanie precyzyjnie potraktowane, może doprowadzić do błędnego tłumaczenia. Dobry tłumacz powinien być świadomy różnic kulturowych w obu krajach (źródłowym i docelowym).

Tylko tłumacz posiadający odpowiednią wiedzę jest w stanie w jak najdokładniejszy sposób dostosować treść. Nie należy zapominać, że dokumentacja medyczna jest przeznaczona zarówno dla pacjentów, jak i dla lekarzy oraz innych pracowników służby zdrowia.

Tłumacz musi więc stworzyć tekst zrozumiały i zgodny z prawdą źródłową. Ale także tekst, który uwzględnia docelowych odbiorców i różnice kulturowe. Co prawda, nie jest to proste zadanie, ale takie są zarezerwowane tylko dla najlepszych tłumaczy.